Lech Majewski

Tytuł:

Lech Majewski

Autorzy:

Magdalena Lebecka

Wydawca:

Biblioteka Więzi

Wydanie:

Warszawa 2010

Liczba stron:

224

Opis

Twórca Wojaczka to niepodlegający wpływom i modom outsider. Ze swobodą przemierza w swojej twórczości kolejne dziedziny, bada różne środki ekspresji i alternatywne wymiary narracji, rozsadzające schematy gatunkowe. Sztukę Majewskiego wysoko cenią m.in.: Werner Herzog, a także gwiazdy Hollywood: Michael York, Charlotte Rampling i Rutger Hauer, którzy zagrali w jego Młynie i krzyżu – filmie, który pozwala wejść w świat jednego z najsłynniejszych obrazów Bruegla. Biografię artystyczną Majewskiego czyta się jak pasjonującą powieść akcji – pełną dramatycznych zdarzeń i szczęśliwych zbiegów okoliczności.

Spis treści

Podziękowania   6


Wstęp   7


Biografia. Juwenilia. Zwiastowanie   10

Rycerz — w poszukiwaniu zaginionej harfy   25

Odyseja na Tamizie. Dorota. Podróż   44

Lot Świerkowej Gęsi, czyli bunt przeciw oddaleniu   50

Więzień Rio — więzień raju   57

Basquiat, młodszy brat Wojaczka   68

Ewangelia według Harry'ego, czyli mit wyjałowiony   71

Pokój saren — portret rodziny we wnętrzu   82

Wojaczek — poemat w grafice   97

Angelus — śląski realizm magiczny   108

Wypadek — figura śmierci   119

Ogród rozkoszy ziemskich, czyli cyfrowa alchemia   124

Szklane usta/Krew Poety — model do samodzielnego składania   146

Młyn i krzyż — Bóg wstrzymał oddech   157

Mit i rytuał   178

Pejzaże wewnętrzne   188

Strategie autobiografizmu   190

Bibliografia   193

Filmografia   196

Ważniejsze wystawy i prezentacje indywidualne   207

Utwory literackie   210

Spektakle teatralne   212

Spektakle operowe   212

Indeks osób   213