EGZAMINY ZALICZENIA

ZASADY

Wykłady Akademii Polskiego Filmu są uznawane za zajęcia fakultatywne, ogólnouczelniane lub wydziałowe przez Uniwersytet Gdański. Studenci UG za zaliczony jeden semestr otrzymują od 2 do 4 punktów ECTS. Każdy semestr jest traktowany jako oddzielne zajęcia, choć 4 semestry stanowią ciągłość chronologiczną. 

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia na ocenę jest:

- zapisanie się na listę Akademii Polskiego Filmu na Portalu Studenta (oraz równocześnie mailowo rekasm@ug.edu.pl)

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności, należy podpisywać się na liście obecności własnoręcznie, podpisem według wzoru z dowodu osobistego).

TERMINY

Egzaminy pisemne po semestrze letnim i zimowym odbędą się w trakcie sesji egzaminacyjnej 

UWAGA: Zaliczenie będzie polegało na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru w oparciu o listę zagadnień dostępną na stronie APF. Wymagana jest znajomość filmów z programu danego semestru Akademii.

WOLNI SŁUCHACZE

Wolni słuchacze, którzy starają się o dyplom, są także zobowiązani do obecności na zajęciach i zaliczenia każdego semestru na pozytywną ocenę. Powinni zgłosić się przed zajęciami do koordynatora poprosić o dopisanie do listy obecności.

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - SEMESTR IV

Zaliczenie będzie polegało na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru w oparciu o listę zagadnień dostępną na stronie APF. Podstawowym podręcznikiem jest HISTORIA KINA POLSKIEGO. 1895-2014 Tadeusza Lubelskiego oraz nagrany na jego podstawie cykl wykładów wideo, a w szczególności:

cz. 10 - HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 10 (1982-1989)

cz. 11 - HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 11 (1990-2004)

cz. 12HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 12 (2005-2014)

Studenci powinni znać etapy rozwoju polskiej kinematografii, treść filmów, tematykę, twórców (reżyserów, aktorów, scenarzystów, operatorów), autorów pierwowzorów literackich, okoliczności powstania, wydarzenia historyczne będące tłem filmu, umieć zinterpretować najważniejsze sceny.

Obowiązkowa jest znajomość treści wykładów, które odbywają sie podczas zajęć (są rejestrowane i dostępne w archiwum wykładów http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/archiwum-wykladow i na podstronach konkretnych filmów i reżyserów w dziale wideo).

Powinni także rozpoznawać na fotosach twarze aktorek i aktorów, którzy zagrali główne role w filmach z programu IV semestru APF.

biogramy, zdjęcia i filmografie wszystkich aktorów http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/aktorzy