EGZAMINY ZALICZENIA

Zajęcia kończą się pisemnym egzaminem przeprowadzanym przez koordynatora przedmiotu. Semestr zimowy 2022/2023 30.01.2023 r.