ZAPISZ SIĘ

Zajęcia akceptowane są jako wykłady ogólnouczelniane, wykłady wydziałowe, zajęcia fakultatywne lub dodatkowe przedmioty nieobjęte planem studiów, ilość punktów ECTS - w zależności od programu studiów (maksymalnie do 4 pkt ECTS w semestrze). Aby otrzymać punkty ECTS konieczne jest zapisanie się na zajęcia na Portalu Studenta lub zgłoszenie się do dziekana swojej jednostki z podaniem o przepisanie przedmiotu APF jako przedmiotu ogólnouczelnianego/fakultatywnego.

APF kierowana jest do studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, udział w niej jest nieodpłatny. Zajęcia kończą się testem z wiedzy zdobytej na wykładach.

Studenci mogą się zapisywać na Akademię Polskiego Filmu w Portalu Studenta od 01 lutego do 5 marca lub pod adresem e-mail: równocześnie do apf.gdansk@gmail.com oraz rekasm@ug.edu.pl i  - do 5 marca. Należy podać imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, wydział, nr indeksu.