dr hab. Monika Świerkosz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Interesuje się współczesnymi kulturowymi dyskursami krytycznymi inspirowanymi feminizmem i gender studies, a zwłaszcza związkiem między ciałem, polityką, retoryką i przeszłością. Pracę doktorską poświęciła prozie Olgi Tokarczuk i Izabeli Filipiak oraz krytycznym sporom o literaturę kobiecą i jej miejsce w kanonie. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Dekadzie Literackiej”, „Tyglu Kultury”, „FA-arcie”, „Opcjach” i „Zadrze”. Jest redaktorką internetowego czasopisma „uniGENDER”, poświęconego problematyce płci kulturowej, a od niedawna miłośniczką Nowej Huty. Współpracuje z krakowską Fundacją Przestrzeń Kobiet.


Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Janusz Morgenstern, O FILMIE "DO WIDZENIA, DO JUTRA...", Warszawa 2005
  • POLSKIE KINO PRZEDWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły