dr Monika Bator

dr Monika Bator

Adiunkt na UJK w Kielcach. Pracownik Zakładu Teorii Literatury, Badań Kulturowych i Filozofii w Instytucie Filologii Polskiej. Rozprawę doktorską Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku obroniła na Uniwersytecie Opolskim w czerwcu 2010 r. Autorka kilku artykułów dotyczących kina polskiego, a także regionalnego życia filmowego w przedwojennej Polsce.

Obecnie prowadzi zajęcia z języka nowych mediów i wiedzy o kulturze. Interesują ją konteksty kulturowe kina, zjawiska występujące na styku widowiska filmowego, kina jako instytucji organizujące seans a publicznością.

 

Wybrane publikacje:

  • Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku, Kielce 2013.


Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Jerzy Kawalerowicz, Leopold Kozłowski i Franciszek Pieczka, O FILMIE "AUSTERIA"...
  • Kształtowanie się rynku filmowego w Polsce na początku lat 90., dr Kamila...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły