dr Monika Maszewska-Łupiniak

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego oraz edukacji audiowizualnej. Współautorka projektu edukacyjnego Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Publikowała m.in. w tomach Kino polskie w trzynastu sekwencjach (2005), Kino polskie jako kino narodowe (2009), Kino polskie wobec drugiej wojny światowej (2011), Adaptacje literatury amerykańskiej (2011), Między filmem a teatrem (2012); współautorka haseł w Encyklopedii kina (2010). Autorka książki Rzeczywistość filmowa Stanisława Różewicza (2009).

 Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Janusz Morgenstern, O FILMIE "DO WIDZENIA, DO JUTRA...", Warszawa 2005
  • ZWIĄZEK POLSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ Z KINEM ŚWIATOWYM, prof. Alicja Helman
kanał na YouTube

Wybrane artykuły