prof. Małgorzata Hendrykowska

Profesor zwyczajny, historyk filmu i kultury filmowej. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1983 obroniła pracę doktorską pt. Elementy wyjaśniania w filmie o sztuce (wyd. 1986). W 1993 r. uzyskała na Wydziale Filologicznym UAM stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie rozprawy: Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci (1895-1914). W roku 2000 otrzymała tytuł profesora.


W roku 2000, wspólnie z Markiem Hendrykowskim, odnalazła we francuskim archiwum filmowym w Bois d'Arcy najstarszy z zachowanych dotąd polskich filmów fabularnych: Pruska kultura (1908), oraz uważany za zaginiony film Odrodzona Polska (1924).

Wykłada historię filmu. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” i stałym współpracownikiem „Kwartalnika Filmowego”. Od roku 2009 – przewodniczącą Rady Naukowej Filmoteki Narodowej w Warszawie. Redaktor naukowy tomów zbiorowych, m.in. W cieniu braci Lumière, Widziane po latach. Analizy i interpretacje filmu polskiego, Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989, numeru monograficznego czasopisma „Images” – „The Image in Popular Culture”.

Wybrane publikacje:

  • Film w Poznaniu i Wielkopolsce 1986-1996 (współaut. Marek Hendrykowski, 1996).
  • Kronika kinematografii polskiej (1999).
  • Smosarska (2007).
  • La seconda guerra mondiale nel cinema polacco (2009).
  • Film polski wobec wojny i okupacji. Tematy, motywy, pytania (2011).

W przygotowaniu:

  • Historia polskiego filmu dokumentalnego.

WykładyKsiązkiWybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Wojciech Marczewski, O FILMIE "DRESZCZE", Warszawa 2007
  • Polskie kino po 1989 roku, prof. Mirosław Przylipiak
kanał na YouTube

Wybrane artykuły