prof. Marta Meducka

Profesor na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Teorii Literatury, Badań Kulturowych i Filozofii w Instytucie Filologii Polskiej. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji na temat komunikacji kulturowej na ziemiach polskich w XIX i I połowie XX stulecia. Bada historię kultury polskiej prowincji, kulturę Żydów polskich i piśmiennictwo pamiętnikarskie w XIX i XX wieku.

Wybrane publikacje:

 • Życie kulturalne Kielc 1918-1939 (1983).
 • Kultura Żydów województwa kieleckiego 1918-1939 (1994).

 

Pod jej redakcją ukazały się ponadto prace zbiorowe:

 • Wokół „Syzyfowych prac” (1999).
 • Bataliony Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii (2001).
 • Zygmunt Wasilewski. Polityk – krytyk – regionalista (2002).
 • Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku (2005).
 • Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku (1992).


Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Jerzy Eisler, O FILMIE "OSTATNI ETAP", Warszawa 2007
 • Polska Szkoła Filmowa - geneza, rozwój i przedstawiciele, prof. Alicja Helman
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Narrator

  Jacek Ostaszewski

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • Wstęp

  Wojciech Świdziński

  Co było grane? Film zagraniczny w Polsce w latach 1918-1929 na przykładzie Warszawy

 • Kino przedwojenne

  Rafał Marszałek

  100 lat polskiego filmu. 1908-2008