Prof. SWPS dr hab. Barbara Giza

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu SWPS, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS w Warszawie, filmoznawca i kulturoznawca, zajmująca się kulturoznawczymi aspektami filmu oraz piśmiennictwem filmowym i szeroko rozumianymi związkami filmu z literaturą.

Filmograf w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym, badacz archiwów filmowych i literackich, współautorka filmów dokumentalnych. Członek redakcji kwartalnika Akademii Polskiego Filmu „Pleograf ”, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, członek-specjalista Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Autorka książek o tej problematyce oraz redaktor naukowy (z P. Zwierzchowskim) i autorka tekstów serii Polscy Krytycy Filmowi:

Konrad Eberhardt (2013), Aleksander Jackiewicz (2015), Krzysztof Mętrak (2019), Maria Kornatowska (2020) oraz Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych (z P. Zwierzchowskim i K. Mąką-Malatyńską, 2021)), a także Wrzesień 1939. Filmowe teksty i konteksty (z T. Lubelskim, 2021) ORCID: 0000-0002-2207-0662.


WykładyWybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Wojciech Marczewski, O FILMIE "DRESZCZE", Warszawa 2007
  • Polska Szkoła Filmowa - geneza, rozwój i przedstawiciele, prof. Alicja Helman
kanał na YouTube

Wybrane artykuły