prof. Tadeusz Miczka

prof. Tadeusz Miczka

Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej od początku jego istnienia. Profesor nauk humanistycznych od 1995, od 1999 — profesor zwyczajny; habilitację uzyskał z zakresu literaturoznawstwa i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1989 roku. Z Uniwersytetem Śląskim związany od 1976 roku: pracował na Wydziale Filologicznym oraz na Wydziale Radia i Telewizji. W latach 1985-1986 pracował również na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie pełnił obowiązki kierownika Zakładu Historii i Teorii Filmu UŚ, a w latach 1990-1994 był kierownikiem tegoż zakładu, współtworząc śląskie filmoznawstwo i medioznawstwo. W latach 1987-1989 pracował w rzymskim uniwersytecie ”La Sapienza”. Od 1990 do 1996 roku był dziekanem Wydziału Filologicznego, a od 1996 do 2005 dyrektorem Instytutu Nauk o Kulturze. W latach 1998-2006 był dyrektorem Instytutu Górnośląskiego w Katowicach. W latach 2003-2007 pracował na stanowisku profesora w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach. Od 2007 roku pracuje na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.

Wykładał na uniwersytetach w Meksyku, Włoszech, Czechach, Słowacji, na Litwie, w Macedonii, Niemczech. Był stypendystą rządu włoskiego w mediolańskiej Scuola Superiore della Comunicazione Sociali — Università Cattolica del Sacro Cuore oraz pięciokrotnie włoskich uniwersytetów. Współpracuje z uczelniami 26 krajów, w ostatnim czasie przede wszystkim uniwersytetami hiszpańskimi i Ameryki Środkowej i Południowej. Jest członkiem pięciu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i czterech organizacji ogólnopolskich. Bierze udział w kilkunastu programach dydaktycznych i naukowych organizowanych m.in. przez Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Był członkiem (1996-1998) Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, obecnie jest członkiem Sekcji Nauk o Kulturze PAN w Warszawie oraz członkiem redakcji interdyscyplinarnego pisma naukowego „Transformacje” i redaktorem serii wydawniczej na Uniwersytecie Śląskim.

Od 30 lat prowadzi badania z zakresu interdyscyplinarnie zorientowanego literaturoznawstwa, z teorii i historii filmu, telewizji i nowych mediów, estetyki porównawczej, komparatystyki kulturowej, komunikologii, dziejów XX-wiecznych totalitaryzmów, historii awangard artystycznych oraz edukacji filmowej i medialnej. Na kulturoznawstwie oraz innych kierunkach na UŚ i innych uczelniach prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu antropologii kulturowej, edukacji medialnej, metodologii badań nad procesami komunikacyjnymi, historii filmu, teorii filmu i nowych mediów, multimediów i nowych mediów, zmian zachowań komunikacyjnych oraz seminaria licencjackie i magisterskie na studiach kulturoznawczych i pedagogicznych. Autor i współautor 10 książek oraz ponad 200 artykułów naukowych, redaktor i współredaktor kilku publikacji zbiorowych, tłumacz tekstów z języka włoskiego i rosyjskiego. Uczestniczył z referatami w ponad 140 konferencjach krajowych i zagranicznych. Od 2003 roku uczestniczy w międzynarodowym projekcie CultMedia. Wypromował 17 doktorów nauk humanistycznych i ponad 400 magistrów kulturoznawstwa i pedagogiki.ArtykułyKsiązkiWybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Jerzy Kawalerowicz, Leopold Kozłowski i Franciszek Pieczka, O FILMIE "AUSTERIA"...
  • ZWIĄZEK POLSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ Z KINEM ŚWIATOWYM, prof. Alicja Helman
kanał na YouTube

Wybrane artykuły