prof. UO dr hab. Kamil Minkner

prof. UO dr hab. Kamil Minkner

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Absolwent Wajda School w programie EKRAN. Bada relacje pomiędzy kulturą popularną, szczególnie kinem a polityką oraz zajmuje się filmem jako narzędziem edukacji społeczno-politycznej. Autor książki "O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią" (2011). Był ekspertem PISF-u w programie Filmoteka Szkolna. Współpracował z czasopismem "Film", gdzie pisał teksty analityczne o kinie politycznym i społecznie zaangażowanym. Jest również autorem artykułów popularnonaukowych o technologicznych aspektach kina zamieszczonych w czasopiśmie "Wiedza i Życie". Miłośnik włoskiego kina politycznego z lat 70. oraz grupy The Who.


Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Witold Sobociński, O FILMIE "SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ", JAZZIE I ZAWODZIE...
  • Represje wobec kinematografii polskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, prof...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły