prof. Waldemar Kowalski

Pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, bada dzieje wczesnonowożytne, a szczególnie kulturę renesansu i baroku, stosunki etniczne i wyznaniowe. Interesuje się nadto historią i kulturą narodów Wysp Brytyjskich.

Jest autorem około stu pięćdziesięciu publikacji, w tym pięciu książek i licznych artykułów ogłoszonych w wydawnictwach amerykańskich i brytyjskich.

Wybrane publikacje:

  • Wielka imigracja: Szkoci w Krakowie i Małopolsce w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Kielce 2010.
  • „Do zmartwychwstania swego za pewnym wodzem Kristusem...”: staropolskie inskrypcje północno-zachodniej Małopolski, Kielce, 2004.
  • Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, Kielce 2001 (redaktor).
  • Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kielce 1996 (redaktor).

KsiązkiWybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Janusz Morgenstern, O FILMIE "DO WIDZENIA, DO JUTRA...", Warszawa 2005
  • ZWIĄZEK POLSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ Z KINEM ŚWIATOWYM, prof. Alicja Helman
kanał na YouTube

Wybrane artykuły