ARCHIWUM WYKŁADÓW

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 5 - Kino zideologizowane. Od kinofikacji do pacyfikacji (1945-1954)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015