ARCHIWUM WYKŁADÓW

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 1 - Początki kina na ziemiach polskich (1895-1918)

prof. Tadeusz Lubelski

Warszawa 2015