Artykuły

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

Autorskie kino

Małgorzata Radkiewicz

Autorskie kino - termin spopularyzowany w latach 60. XX w. przez nurty nowofalowe na określenie filmów eksponujących indywidualność i subiektywny styl autora - reżysera (będącego też scenarzystą). Kino autorskie stanowić miało przeciwwagę dla schematycznego kina  gatunkowego. Krytycy i teoretycy francuscy z kręgu „Cahiers du Cinéma” (A. Bazin, J.-L Godard) lansowali politykę autorską uznającą reżysera za jedynego autora dzieła filmowego. W drugim znaczeniu kino autorskie oznaczało filmy wyreżyserowane przez pisarzy-scenarzystów (J. Cocteau, T. Konwicki). Nieprecyzyjność i coraz bardziej wartościujący charakter pojęcia, utożsamianego z kinem artystycznym, przyczynił się do ograniczenia jego stosowania.

M.R.

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Polskie kino po 1989 roku, prof. Mirosław Przylipiak
  • „Zimowy zmierzch” i „Zagubione uczucia” jako przykłady Odwilży w...
kanał na YouTube

Wybrane artykuły