Artykuły

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010


Pełnometrażowy film

Elżbieta Wiącek

Pełnometrażowy film - utwór filmowy, którego czas wyświetlania przekracza 60 min. (w filmie niemym: 3-4 rolki taśmy, w filmie dźwiękowym: 5). Za pierwszy film płm. uchodzi australijski The Story of the Kelly Gang (1906) Ch. Tait. Najstarsze europejskie filmy płm. to: francuskie Dziecko marnotrawne (1907) M. Carré,włoskie Piekło (1911), a także amerykański Olivier Twist (1912) H.A. Spanutha. Długość filmu płm. mieści się zazwyczaj w przedziale od 90 do 120 min. Zdarzają się jednak przekraczające ten limit. Pierwszym z nich był film Narodziny narodu D.W. Griffitha. Rekord długości profesjonalnego filmu płm. ustanowił E. Reitz filmem De Zweite Heimat (1992) trwającym 25 godz. i 32 min. Był to sequel filmu Heimat (1984), który trwał „zaledwie” 15 godzin. Interesującym przykładem jest też 8-godzinny film dok. U. Ottinger Tajga (1992) i trwający 7,5 godz. film fab. B Tarra Szatańskie tango (1992).

E.W.

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Polskie kino po 1989 roku, prof. Mirosław Przylipiak
  • Tło historyczne rozwoju kinematografii polskiej na przełomie lat 70. i 80.
kanał na YouTube

Wybrane artykuły