Artykuły

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 

 

Zerowy styl

Jacek Ostaszewski

 

 

 

Zerowy styl - styl filmowy, który poprzez posłużenie się dobrze przyswojonymi konwencjami filmowymi (realizującymi w maksymalnym stopniu zasadę oszczędności poznawczej, tzn. minimalnego wysiłku ze strony widza w ich rozumieniu) powoduje, że widz śledzi intrygę fabularną traktując środki jej przedstawiania jako całkowicie przezroczyste. Odnoszony bywa do klasycznego kina hollywoodzkiego, ze względu na to, że był to pierwszy szeroko rozpowszechniony wzór „realistycznego” przedstawiania, stwarzającego iluzję kontaktu z rzeczywistością. Z dzisiejszej perspektywy widać konwencjonalność klasycznego kina hollywoodzkiego, temu zaś odnoszony jest do jego kontynuatorów - filmów realizujących kino gatunku bez akcentowania „Ja” autora.

J.O.

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
  • Przemiany w polskim kinie w okresie transformacji ustrojowej
kanał na YouTube

Wybrane artykuły