Bolesław Matuszewski i jego pionierska myśl filmowa

Tytuł:

Bolesław Matuszewski i jego pionierska myśl filmowa

Redaktorzy:

Zbigniew Czeczot-Gawrak

Wydawca:

Filmoteka Polska

Wydanie:

Warszawa 1980

Liczba stron:

222

Opis

Filmoteka Polska przy współpracy Zakładu Historii i Teorii Filmu i TV Instytutu Sztuki PAN prezentuje dwie paryskie prace Bolesława Matuszewskiego pochodzące z roku 1898. Nasz rodak wystąpił w nich z namiętnym apelem o zakładanie filmotek, których zadaniem byłoby archiwizowanie' wszelkich dokumentów filmowych. Matuszewski, sam będąc realizatorem prekursorskich reportaży dokumentalnych, jako twór-ca nowej idei wystąpił z ogromną pasją i temperamentem pioniera. Proponował konkretne rozwiązania organizacyjne dla utworzenia składnic lub muzeów dokumentów kinematograficznych. Wykazał dużą przenikliwość w przewidywaniu ich rozwoju i wzrastającej użyteczności społecznej. Gorący manifest, nawołujący do powszechnej realizacji idei filmotek, kończył słowami : "Szczęśliwy i dumny, że mogłem na tym polu odegrać w jakimś stopniu rolę prekursora, z przyjemnością będę patrzył, jak pod właściwym patronatem owocuje ta idea - skromna i sama w sobie prosta, ale jeżeli patrzeć w przyszłość, powołana do roli wyjątkowo użytecznej, wyposażająca bowiem ludzkość w nowy instrument postępu". Wyrażamy głębokie zadowolenie, że mogliśmy przedstawić bogatą i płodną myśl naszego rodaka, i wielkiego humanisty, Bolesława Matuszewskiego a co ważniejsze realizować idee, które głosił przed blisko wiekiem. Dowodem jest nasza działalność, której rezultaty przedstawiamy społeczeństwu z okazji jubileuszowej sesji 25-lecia Filmoteki Polskiej prezentując jednocześnie sylwetkę Bolesława Matuszewskiego a także udostępniając czytelnikom jego prace w oryginalnej wersji francuskiej oraz w tłumaczeniu polskim.

Spis treści

Od wydawcy   4

Note de l’editeur   5
Zbigniew Czeczot-Gawrak Bolesław Matuszewski, pierwszy teoretyk filmu   6
Resume   36
Dokumenty. Documents   39
Bolesław Matuszewski - Une nouvelle source de l’Histoire / Creation d' un Depot de Cinematographie historique/. Paris, Mars 1898   41
Nowe Źródło historii /O stworzeniu Składnicy Kinematografii historycznej/. Tłumaczenie: Bolesław Michałek   51
Bolesław Matuszewski- La Photographie animee, ce qu' elle est ce qu’elle doit etre. Paris, Aout 1898   59
Ożywiona fotografia, czym jest, czym być powinna. Tłumaczenie: Zbigniew Czeczot-Gawrak   139

Aneks - Niektóre głosy prasy polskiej dotyczące pism i działalności Bolesława Matuszewskiego   216