Człowiek, zbiorowość, pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej

Okładka książki Człowiek, zbiorowość, pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamińskiej

Tytuł:

Człowiek, zbiorowość, pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej

Autorzy:

Urszula Tes

Wydawca:

Akademia IGNATIANUM, Wydawnictwo WAM

Wydanie:

Kraków 2016

Liczba stron:

340

Opis

Monografia Człowiek, zbiorowość, pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej autorstwa Urszuli Tes poświęcona jest jednej z najważniejszych polskich dokumentalistek. Autorka osadza twórczość Kamieńskiej w kontekstach socjologicznych, historycznych i antropologicznych. Zamieszczone w książce analizy pozwalają szerzej spojrzeć na przemiany polskiej rzeczywistości i społeczeństwa od czasu II wojny światowej. Urszula Tes opisuje również mało znane dokonania realizatorki, odwołuje się do wielogodzinnych rozmów z Kamieńską, jej współpracownikami i bohaterką debiutu, swoje badania ubogaca także rzadkimi archiwaliami.  Autorka Dzień za dniem jawi się w tej książce jako osoba pełna pasji i wiary w siłę dokumentu i odważna badaczka historii i współczesności.

Spis treści

Słowo wstępne 9

Kobiece spojrzenie 12
Społeczne konteksty dokumentów Kamieńskiej 14

CZĘŚĆ I 19

Etapy drogi twórczej 21
Dokumenty Kamieńskiej - lata 60. 27
Dokumenty Kamieńskiej - lata 70. 29
Dokumenty Kamieńskiej - lata 80. 35
Dokumenty Kamieńskiej - lata 9o. 37

Sztuka dokumentu według Ireny Kamieńskiej 41
Twórczość Ireny Kamieńskiej w kontekście „szkoły Karabasza" 53

CZĘŚĆ II 57

Kobiety w PRL-u 59
Dzień za dniem - kobiety jako „maszyny do pracy" 6o
Robotnice - kobieta i praca 69
Samotność i tęsknota - Wyspa kobiet 85
Portrety aktywnych kobiet 95
Dzień dobry, dzieci - portret wiejskiej nauczycielki 95; Następny punkt programu - portret wiejskiej aktywistki 108; Tak dużo do zrobienia - portret zbiorowy kursantek Uniwersytetu Ludowego w Klenicy 111

Pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej 117
Pamięć II wojny światowej
Pamięć tamtych dni - filmowe świadectwa zbrodni 118; Promieniowanie - okupacyjne losy pracowników Instytutu Radowego 130; Głosy z daleka - narracje pamięci o zesłaniu 132; Ucisk serca - powojenna trauma pamięci 149

Pamięć PRL-u w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej

Dzień za dniemMgła 161
Dzień za dniem - portret człowieka zniewolonego 161; Mgła - portret zbiorowy ofiar PRL-u 170

Tematyka wiejska w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej 179
Zapora — opowieść o utraconej wsi Maniowy 182
Piękna, mroźna, polska zima - starość na wsi 196
Popegeerowska wieś we Mgle 206

Młodzież w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej 215
Kuratorzy - młodzież poza prawem 215
Konflikt - konfrontacja pokoleń 218
Pierwsza licealna - problemy młodych w latach 7o. 222

CZĘŚĆ III 233

Portrety pasjonatów 235
O tym, jak dziadek od Jasinków skarbów zbójnickich w górach Tatrach szukał - portret poszukiwacza skarbów 236
Powrót mistrza - portret sportowca 240
Trzy kolekcje — szkic do portretu wynalazcy 242
Charyzmatyczni lekarze 243
Notatki z prób — teatralny żywioł Janusza Wiśniewskiego 247
Aktor — opowieść przedwojennego żydowskiego aktora 250
Architekt — wizjonerskie projekty Zvi Heckera 251

Wątki religijne w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej 253
Misjonarki miłości - vita activa i vita contemplativa 253

Za horyzontem - wielonarodowościowy kościół w Karagandzie 257
Powołanie — Władysław Bukowiński - kapłan zesłańców 259
Kościół na górze Syjon - opowieść o Żydach mesjanistycznych 264
Ojciec Daniel - człowiek pogranicza 269

Zakończenie 273

Indeks nazwisk 277

Filmografia 285

Bibliografia 297

Man, Community, Memory in the Documentary Cinema of Irena Kamieńska. Summary 309

Album fotograficzny Ireny Kamieńskiej 313

Spis zdjęć 335

Podziękowania 337