Kino polskie po roku 1989

Tytuł:

Kino polskie po roku 1989

Redaktorzy:

Piotr Zwierzchowski, Daria Mazur

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydanie:

Bydgoszcz 2007

Liczba stron:

339

Opis

Pod powierzchnią „nijakości” polskiego kina ostatnich lat kryje się wiele różnorodnych zjawisk: kino autorskie i komercyjne, kasowe i nieznajdujące widzów, nawiązujące do kina sprzed przełomu i zdecydowanie się od niego odcinające, zmagające się z przeszłością i teraźniejszością oraz traktujące je czysto instrumentalnie, kino dawnych mistrzów i filmy debiutantów, rozliczenia z narodową historią, wysokobudżetowe adaptacje literatury, produkcje wzorowane na amerykańskim kinie sensacyjnym, uwolnione od misji politycznej osobiste kino autorskie, reżyserskie debiuty, stawiające krytyczną diagnozę kapitalistycznej rzeczywistości, wreszcie publiczność posiadająca stare przyzwyczajenia i nowe oczekiwania. Zdaniem niniejszego tomu jest odkrycie tej różnorodności.

ze Wstępu

Spis treści

Daria Mazur, Piotr Zwierzchowski

Wprowadzenie   7

I

Agnieszka Morstin-Popławska

Zrozumieć sens zapamiętanego. Wybrane aspekty ukazywania przeszłości w kinie polskim lat 90.   11

Joanna Preizner

Trudne sąsiedztwo — obraz relacji polsko-żydowskich w polskiej kinematografii po 1989 roku   28

Mariusz Guzek

Symbolika „Solidarności" w polskiej komedii po 1989 roku   37

Daria Mazur

Prymat doświadczenia religijnego nad instytucjonalnością. Obraz duchowieństwa w filmach Faustyna Jerzego Łukaszewicza i Prymas. Trzy lata z tysiąca Teresy Kotlarczyk   48

Natasza Korczarowska

„Od Historii do prywatności". Transformacja mitologii „małej ojczyzny" po 1989 roku na przykładzie twórczości filmowej Tadeusza Konwickiego, Jana Jakuba Kolskiego i Andrzeja Kondratiuka   62

II

Marek Haltof

Narodowe nostalgie. Uwagi o współczesnych adaptacjach klasyki literackiej   79

Katarzyna Wajda

Nic dwa razy? Pierścionek z orłem w koronie Andrzeja Wajdy jako spóźnione pożegnanie polskiej szkoty filmowej   88

Barbara Giza

Wyspiański — Wajda — Smarzowski. Sto lat Wesela   104

III

Katarzyna Taras

Ideologia jest kobietą   115
Adam Wyżyński

Polskie kino wyrusza w drogę   123
Agnieszka Przepiórska

Ucieczka do kapitalizmu — ucieczka od kapitalizmu. Analiza porównawcza 300 mil do nieba Macieja Dejczera i Zmruż oczy Andrzeja Jakimowskiego   139

Jadwiga Mostowska

Młody bohater jako medium diagnozy współczesnej rzeczywistości w fabularnym filmie polskim po 1989 roku. Rozpoznanie tematyki   148

Ewelina Konieczna

Kto ogląda polskie filmy? Pytania o funkcje polskiego filmu fabularnego w życiu młodzieży akademickiej   164

IV

Konrad Klejsa

Trudna sztuka bycia mężczyzną, inteligentem, Polakiem... Problemy z tożsamością w filmach Marka Koterskiego   177
Sławomir Bobowski

Albertynka — cud dziewczynka Okrągłego Stołu i co z niej wyrosło. O filmach Marka Koterskiego po roku 1989   194
Justyna Hołyńska

Kino autorskie Jerzego Stuhra   201

Artur Majer

Śmieszne, zabawne, dowcipne —o komediach Juliusza Machulskiego   214
Marcin Adamczak

Długie trwanie modernizmu. Trzy kolory: Niebieski i Trzy kolory: Czerwony Krzysztofa Kieślowskiego   229

V

Łucja Demby

Dlaczego śpiewają? Rola muzyki w Ucieczce z kina „Wolność" Wojciecha Marczewskiego   245
Małgorzata Jakubowska

WOjaCZEK przez szybę   259
Magdalena Wichrowska

Teraźniejszość uwikłana w przeszłość — problemy egzystencjalne bohaterów Ciszy Michała Rosy   276

VI

Arkadiusz Lewicki

Erotyzm w kinie polskim po roku 1989   285
Magdalena Saryusz-Wolska

„Milczkiem żwawo jedli". Obyczaje kulinarne w filmie polskim   249

Iwona Grodź

Demon Ostrołuku czy „upadająca" sztuka? O polskiej animacji komputerowej na przykładzie KatedrySztuki spadania Tomasza Bagińskiego   309

VII

Indeks filmów   320
Indeks nazwisk   328