Kino polskie po roku 1989

Tytuł:

Kino polskie po roku 1989

Redaktorzy:

Piotr Zwierzchowski, Daria Mazur

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydanie:

Bydgoszcz 2007

Liczba stron:

339

Opis

Pod powierzchnią „nijakości” polskiego kina ostatnich lat kryje się wiele różnorodnych zjawisk: kino autorskie i komercyjne, kasowe i nieznajdujące widzów, nawiązujące do kina sprzed przełomu i zdecydowanie się od niego odcinające, zmagające się z przeszłością i teraźniejszością oraz traktujące je czysto instrumentalnie, kino dawnych mistrzów i filmy debiutantów, rozliczenia z narodową historią, wysokobudżetowe adaptacje literatury, produkcje wzorowane na amerykańskim kinie sensacyjnym, uwolnione od misji politycznej osobiste kino autorskie, reżyserskie debiuty, stawiające krytyczną diagnozę kapitalistycznej rzeczywistości, wreszcie publiczność posiadająca stare przyzwyczajenia i nowe oczekiwania. Zdaniem niniejszego tomu jest odkrycie tej różnorodności.

ze Wstępu

Spis treści

Daria Mazur, Piotr Zwierzchowski, Wprowadzenie   7

I
Agnieszka Morstin-Popławska, Zrozumieć sens zapamiętanego. Wybrane aspekty ukazywania przeszłości w kinie polskim lat 90.   11

Joanna Preizner, Trudne sąsiedztwo — obraz relacji polsko-żydowskich w polskiej kinematografii po 1989 roku   28

Mariusz Guzek, Symbolika „Solidarności" w polskiej komedii po 1989 roku   37

Daria Mazur, Prymat doświadczenia religijnego nad instytucjonalnością. Obraz duchowieństwa w filmach Faustyna Jerzego Łukaszewicza i Prymas. Trzy lata z tysiąca Teresy Kotlarczyk   48

Natasza Korczarowska, „Od Historii do prywatności". Transformacja mitologii „małej ojczyzny" po 1989 roku na przykładzie twórczości filmowej Tadeusza Konwickiego, Jana Jakuba Kolskiego i Andrzeja Kondratiuka   62

II
Marek Haltof, Narodowe nostalgie. Uwagi o współczesnych adaptacjach klasyki literackiej   79

Katarzyna Wajda, Nic dwa razy? Pierścionek z orłem w koronie Andrzeja Wajdy jako spóźnione pożegnanie polskiej szkoty filmowej   88

Barbara Giza, Wyspiański — Wajda — Smarzowski. Sto lat Wesela  104

III
Katarzyna Taras, Ideologia jest kobietą   115
Adam Wyżyński, Polskie kino wyrusza w drogę   123
Agnieszka Przepiórska, Ucieczka do kapitalizmu — ucieczka od kapitalizmu. Analiza porównawcza 300 mil do nieba Macieja Dejczera i Zmruż oczy Andrzeja Jakimowskiego   139
Jadwiga Mostowska, Młody bohater jako medium diagnozy współczesnej rzeczywistości w fabularnym filmie polskim po 1989 roku. Rozpoznanie tematyki   148
Ewelina Konieczna, Kto ogląda polskie filmy? Pytania o funkcje polskiego filmu fabularnego w życiu młodzieży akademickiej   164

IV
Konrad Klejsa, Trudna sztuka bycia mężczyzną, inteligentem, Polakiem... Problemy z tożsamością w filmach Marka Koterskiego   177
Sławomir Bobowski, Albertynka — cud dziewczynka Okrągłego Stołu i co z niej wyrosło. O filmach Marka Koterskiego po roku 1989   194
Justyna Hołyńska, Kino autorskie Jerzego Stuhra   201
Artur Majer, Śmieszne, zabawne, dowcipne —o komediach Juliusza Machulskiego   214
Marcin Adamczak, Długie trwanie modernizmu. Trzy kolory: Niebieski i Trzy kolory: Czerwony Krzysztofa Kieślowskiego   229

V
Łucja Demby, Dlaczego śpiewają? Rola muzyki w Ucieczce z kina „Wolność" Wojciecha Marczewskiego   245
Małgorzata Jakubowska, WOjaCZEK przez szybę   259
Magdalena Wichrowska, Teraźniejszość uwikłana w przeszłość — problemy egzystencjalne bohaterów Ciszy Michała Rosy   276

VI
Arkadiusz Lewicki, Erotyzm w kinie polskim po roku 1989  285
Magdalena Saryusz-Wolska, „Milczkiem żwawo jedli". Obyczaje kulinarne w filmie polskim   249 Iwona Grodź, Demon Ostrołuku czy „upadająca" sztuka? O polskiej animacji komputerowej na przykładzie KatedrySztuki spadania Tomasza Bagińskiego   309

VII
Indeks filmów   320
Indeks nazwisk   328