Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944)

Tytuł:

Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944)

Autorzy:

Małgorzata Hendrykowska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydanie:

Poznań 2015

Liczba stron:

685

Opis

Dwutomowa publikacja jest przedsięwzięciem ogromnym, ambitnym i niezwykle potrzebnym. Dość powiedzieć, że nie ma dotychczas w naszej literaturze przedmiotu syntezy historycznej dziejów polskiego filmu dokumentalnego.

dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UWr

Autorskie opracowanie Małgorzaty Hendrykowskiej przedstawia wielkie bogactwo polskiego filmu niefikcjonalnego pierwszej połowy XX wieku w kontekście społecznym i politycznym. Autorka krok po kroku demonstruje, jak postrzegać film dokumentalny w świetle sztuk plastycznych, fotografii prasowej i kultury popularnej. Bazując na materiałach archiwalnych (zachowało się ok. 15–20% przedwojennej produkcji), informacjach prasowych i innych publikacjach, dokonuje rekonstrukcji nieistniejącego już dziś materiału. Jako pierwsza przedstawia w formie katalogu niemal wszystkie tytuły filmów niefikcjonalnych, które ukazały się w latach 1895–1944.

Spis treści

Wstęp / 7 

ROZDZIAŁ I
Historia tylko zasnęła (1896-1914) / 13 

ROZDZIAŁ II
Wielka Wojna fotografowana i filmowana / 51 

ROZDZIAŁ III
Od euforii niepodległości do symptomów kryzysu / 73
„Nęcący powab prawdy naocznej" / 74 • „Zgranitować polską duszę" / 96 • „Możemy się już mierzyć z zagranicą" / 100 • Próby organizacji produkcji / 104 • Trzy filmy. Dokument filmowy w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości / 109 • Powszechna Wystawa Krajowa (PeWuKa) / 121 • Inne dokumenty drugiej połowy lat dwudziestych / 128 • Wokół refleksji nad filmem dokumentalnym / 137 • Pierwszy powiew nowości / 141 • Kroniki i aktualności lat dwudziestych / 144 

ROZDZIAŁ IV
Od przełomu dźwiękowego do poszukiwań gatunkowych / 155 Na przełomie / 155 • Start, Awangarda, Jalu Kurek i pytanie o aktualność dokumentu / 165 • Związek Producentów Filmów Krótkometrażowych / 181 • W pułapce przywilejów / 187 • Polska „dokumentalna" / 193 • Portrety Polski czy wizerunkowa zdrada / 196 • W kręgu tradycji i przeszłości / 209 • Nowoczesna Polska na morzu, w powietrzu i na lądzie / 213 • Polska mocarstwowa / 219 • Wokół kultu Marszałka / 223 • Dokumenty oświatowe i naukowe / 235 • Po co nam film dokumentalny? Ważniejsze polemiki prasowe (1936-1939) / 249 • Świadomość dokumentu / 261 • Polskie filmy eksportowe — polskie nagrody filmowe / 271 • Sukcesy dokumentacji amatorskiej / 280 • „Jesteśmy gotowi" / 288 

ROZDZIAŁ V
Kronika PAT w latach trzydziestych / 293 


ROZDZIAŁ VI
Dokument filmowy w latach wojny i okupacji (1939-1944) / 317 Rok 1939... / 317 • W okupowanej Polsce / 325 Filmy realizowane za granicą / 343 • We Francji / 343 • W Wielkiej Brytanii / 347 • Filmowcy II Korpusu Polskiego / 358 • W Stanach Zjednoczonych / 360 • Filmy Pierwszej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki - Czołówka Filmowa / 362

Katalog / 369
Wstęp / 369 • Wykaz źródeł i skrótów / 372 • Katalog dokumentów filmowych zrealizowanych w latach 1895/1896-1944 (wybór) / 375

Bibliografia / 643

Indeks nazwisk / 661

History of Polish Documentary Films (1896-1944). Summary / 681