Metody dokumentalne w filmie

Okładka książki

Tytuł:

Metody dokumentalne w filmie

Redaktorzy:

Dagmara Rode Marcin Pieńkowski

Wydawca:

Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT

Wydanie:

Łódź 2013

Liczba stron:

394

Opis

Metody dokumentalne w filmie

Antologia tekstów


Kino faktów, podlegające współcześnie niezwykle dynamicznym i złożonym przemianom, stanowi w polskim filmoznawstwie obszar jedynie częściowo opisany. Mamy wprawdzie znakomite monografie pióra takich badaczy, jak Mirosław Przylipiak czy Mikołaj Jazdon, jednak zwraca uwagę brak nie tylko analiz i interpretacji twórczości wielu istotnych filmowców i filmowczyń, ale także tłumaczeń czy omówień tekstów kluczowych dla refleksji nad dokumentem. Niedostatecznie poddane analizie są nie tylko miejsca pograniczne, te, gdzie kino faktów styka się z innymi rodzajami filmowymi, a po-wstające realizacje wykraczają poza najczęściej przyjmowane definicje dokumentu, ale także — choć z nieco innych już względów — „prehistoria" filmu dokumentalnego, niefikcjonalna produkcja „przed Nanukiem". Namysł nad różnymi, niedostatecznie opisanymi w polskiej literaturze przedmiotu zagadnieniami związanymi z kinem faktów stał się punktem wyjścia do opracowania niniejszego zbioru, mającego ambicje choć w części owe luki wypełnić.fragment Wstępu

Dagmara Rode, Marcin Pieńkowski

Spis treści

Wstęp  7

Bill Nichols
Typy filmu dokumentalnego 13

Alison Griffiths
„Światu świat pokazujemy" — wczesne trawelogi jako etnografia na ekranie   45

Michał Pabiś-Orzeszyna
Dawno temu przed Nanookiem. Czy wczesne kino niefikcjonalne to „przeszłość podrzędna" historiografii filmowej?   87

Łukasz Biskupski
Produkcja niefabularna i filmy lokalne w Królestwie Polskim 1907-1914 — próba rekonstrukcji   111

Yuriko Furuhata
Wracając do aktualności: fiJkeiron i film krajobrazowy  137

Paweł Sołodki
Rubaszności świata. Seksualność jako atrakcja w filmach mondo . . 163

Mirosław Przylipiak
Obraz konfliktu rasowego w optyce amerykańskiego kina bezpośredniego: przypadek A Time for Burning   191

Jay Ruby
Obraz odbity — refleksywność i film dokumentalny  215

Stefan Czyżewski
Film dokumentalny — kreacja rzeczywistości ekranowej  233

Agnieszka Sadowska
Outsiderzy, geniusze i wielka polityka. Bohaterowie i styl dokumentów Errola Morrisa 247

Konrad Klejsa
Populizm w multipleksie. Polityka i estetyka filmów Michaela Moore'a  269

Marcin Pieńkowski
The Atomic Cafe — o manipulacji politycznej poprzez manipulację formalną  305

Krzysztof Pijarski
Realizm fantazmatyczny. „Dokumenty" Lutza Dammbecka 323

Magdalena Wojciechowska
Kino dokumentalne jako forma terapii — twórczość Marcina Koszałki  341

Bartosz Zając
Prywatne kino Naomi Kawase  359

Indeks nazwisk  383