O polskich filmach

Tytuł:

O polskich filmach

Redaktorzy:

Ryszard Koniczek

Autorzy:

Konrad Eberhardt

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1982

Spis treści

Ryszard Koniczek

Własnym głosem o filmach polskich 5


RAZEM I OBOK „POLSKIEJ SZKOŁY" (1958-1968)

Wierność bez nagrody 29

Miasteczko: mit nienaruszony 34

W kręgu neoschematyzmu 39

Miejsce dla Bellmeyera 45 „Guernica" Jana Rybkowskiego 48

Samson wśród Filistynów 52

Konkret i psychologia 57

Świadectwo dojrzałości 62

Somosierra leży w Bieszczadach? 65

Nowy film, lecz dawne spory 69

Niespłacony dług wspomnieniom 72

Głos z ciemności 79

Opowieść o czasie wewnętrznym 79

Przeciw niepamięci 83

Przez różowe okulary 89

Spór z historią? Spór z legendą? 92

Katastrofa optymistyczna 96

Kino papy w konwulsji big-beatu 99

Noemi w obliczu apokalipsy 103

Świat sparaliżowany 107

Skolimowski 112

Komedia pomyłek i jej aktorzy 132

Wygnanie z Arkadii 147

Wokulski, czyli obcy 152


TYDZIEN PO TYGODNIU (1969-1973)

W dwadzieścia trzy lata później 159 Wajda — epoka błękitna 162

Czy Hiob uwspółcześniony? 164

Ich troje i przyroda 171

Powrót do spraw rozstrzygniętych 174

Jest taki niewdzięczny temat... 177

Spory wokół estetyki 179

Filmy minione, fakty dokonane 184

Czy zmieniają się? Czy pozostają tacy sami? 189

W krainie cieni 192

Świadectwo prawdy, świadectwo mitu 195

Odtwarzać czy zmyślać? 197

Bardzo dziwna komedia 203

Młodzi — teraźniejszość polskiego filmu 205

Epitafium 211

„Chciałbym w życiu coś wielkiego zrobić..." 214

Wybitne dzieło i zgorszeni widzowie 220

Zwrot w polskim filmie kryminalnym 222

Siła faktów, słabość literatury 225

„Jakiś naród wstał w ciemności dymie" 229

Film o nafcie, czy o urodzie życia? 234

Skomplikowani prości ludzie 238

Nazajutrz po kataklizmie 241

„Lecz przerażenie większe porywa, gdy spojrzę w siebie" 248

W co się bawić, jak się bawić 253

Odpowiedź na list 257

Kilof i mózg elektronowy 260

Film polski — film aktorski 262

Temat jak otchłań 271

Nowoczesne intencje niezupełnie w porę 274

Anachroniczny, czy aktualny? 278

Sugestywny, ale niedomyślany 281

Prowincja jest stanem duszy 285

Czy bronić widzów przed Olbrychskim? 288

Czy godzić się na połowiczność? 291

Nos Kleopatry 296

Poezja symetrii 299

Widzieć filmy w perspektywie 303

Historia, mit i teraźniejszość 309

Młode kino, ale czy rzeczywiście młode? 314

Jak obcować z duchami 322

Ja też o Koperniku 325

W gąszczu symboli 328

Maliszowie 332

Zmanierowany motyl 334

Źle jest wiedzieć za mało, ale... 338

Kandydat i komisja 340

Sny sprzed potopu 343


ZACZĘTY ROZDZIAŁ (1974-1976)

Piszczyk raz jeszcze 357

Piękna choroba polskiego filmu 360

Świat bez grzechu 368 „Ziemia" czy „wieś"? 377

Było to dawno — czy wczoraj? 380

Ruch w dół, ruch w górę 389

„Prawo moralne we mnie" 400

Niekonwencjonalna szkoła życia 409

Głos niepowołanych 417

Trzy razy magia kina 422

Świat z pozoru rozpoznany 428

Publiczna obrona tez filmowych 434

Konkuruje z kinem, czy je uzupełnia? 439

Odwrócić kolejność 448

Szansa: autorski film historyczny 454

To nie ja wybrałam film, to film mnie wybrał. Rozmowa z Beatą Tyszkiewicz 460


Indeks nazwisk 471

Indeks tytułów filmów 478