Teoria praktyki

Tytuł:

Teoria praktyki

Redaktorzy:

Katarzyna Mąka - Malatyńska

Wydawca:

Wydawnictwo PWSFTviT

Wydanie:

Łódź 2019

Liczba stron:

422

Opis

Publikacja zawiera pięć prac dyplomowych wybitnych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej, która w roku 2018 obchodziła 70-lecie swego istnienia. Krzysztof KieślowskiWojciech Wiszniewski i Marcel Łoziński podejmują zagadnienia związane z kinem dokumentalnym, które już w momencie powstania tych rozpraw stanowiło główny obszar ich zainteresowań twórczych. Prace Grzegorza Królikiewicza
Edwarda Żebrowskiego dotyczą filmu fabularnego – kreowania czasoprzestrzeni oraz konstrukcji postaci filmowej.
Rozprawy twórców 
obrazują zainteresowanie nie tylko realizacją własnych projektów, ale również teorią i historią filmu. Lektura pozwala prześledzić nieustanną wędrówkę myśli i inspiracji pomiędzy teorią i praktyką twórczą. By podkreślić ten aspekt prac, ich dopełnienie stanowią opracowania filmoznawcze odpowiednio autorstwa: Mikołaja Jazdona, Katarzyny Mąki-Malatyńskiej, Piotra Pławuszewskiego, Mirosława Przylipiaka i Piotra Zwierzchowskiego.