W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali

Tytuł:

W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali

Redaktorzy:

Andrzej Gwóźdź, Margarete Wach

Wydawca:

Universitas

Wydanie:

Kraków 2017

Liczba stron:

320

Opis

Książka ma służyć wyjaśnianiu pojęć, kontekstu oraz podjętej na nowo ocenie fenomenu tzw. Nowej Fali filmu polskiego w szerokim środowisku międzynarodowym. Ponieważ chodzi o ferment kulturowy obecny zarówno w kinie polskim, jak i w kinematografiach zachodnich, rodzi się pytanie o filmowe świadectwa rebelii i subwersji, stanowiące swoiste popkulturowe spoiwo, które łączyło Wschód i Zachód po obu stronach żelaznej kurtyny – fenomen, który dziś wręcz narzuca się zintegrowanej, transkulturowej historiografii filmu, szeroko w książce reprezentowanej.
 
Autorzy artykułów zajmują się również estetycznymi innowacjami tych dzieł, które na przełomie lat 60. i 70. przeciwstawiały się artystycznym konwencjom czasów im współczesnych. Nie można tu mówić jedynie o ruchu w obrębie historii filmu, ale identyfikować należy działania artystyczne podejmowane w trybie swoistej politique des auteurs oraz autonomicznych estetyk, których wspólny mianownik stanowił zmysł nowatorskiej formy. Ukazane zatem zostają poszczególne aspekty Nowej Fali i jej kontynuatorów, sposoby wzajemnego oddziaływania historii współczesnej oraz historii kultury i filmu, a także poszukiwane są analogie do pokrewnych tendencji rozwojowych w krajach Europy Wschodniej i na Zachodzie.

Spis treści

 • Margarete Wach

          Słowo wstępne 

 • Małgorzata Fidelis

         Młodość, nowoczesność i świat. Polska młodzież u progu „długich lat sześćdziesiątych” 

 • Andrzej Gwóźdź

         Nowa Fala w Polsce albo wola (nowoczesnego) stylu w polskim kinie

 • Tadeusz Lubelski

          Trzy fazy polskiej Nowej Fali: Konwicki – Skolimowski – Zanussi 

 • David Crowley

         „Inne” dzieci Marksa i coca-coli. Popkulturowe wpływy na kino w Europie Wschodniej 

 • Joachim Paech

          Fale ze Wschodu i Zachodu w filmie lat 60. Filmy Jerzego Skolimowskiego 

 • Ralf Schenk

          Nowe Fale w kinie wschodnioeuropejskim i NRD w latach 1960–1968. Niepełne zbliżenie 

 • Ewa Mazierska

          Dotykając świata. Postać wędrowca w filmach polskiej Nowej Fali 

 • Elżbieta Ostrowska

         Transgresje i regresje. Dylematy męskości we wczesnych filmach Romana Polańskiego, Jerzego                   Skolimowskiego, Andrzeja Żuławskiego i Grzegorza Królikiewicza 

 • Iwona Kurz

         Pomieszanie języków. Kultowe (dziś) komedie z początku lat 70. 

 • Kuba Mikurda

         Polskie kino postnowofalowe jako krytyka fantazmatyczna (Skolimowski – Żuławski – Królikiewicz) 

 • Marcus Stiglegger

        „Brudne obrazy”. Okrucieństwo u Żuławskiego i Królikiewicza 

 • Schamma Schahadat

         Nóż w wodzie i Rysopis – dwa warianty polskiej Nouvelle Vague 

 • Margarete Wach

         Esej jako gatunek filmowy Nowych Fal: Kluge – Zanussi – Makavejev Matthias Hornschuh

 • Zdystansowany melancholik: Komeda i jego muzyka filmowa 
 • Indeks nazwisk 
 • Indeks filmów 
 • Noty o autorach