Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim filmie

Tytuł:

Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim filmie

Redaktorzy:

Katarzyna Mąka-Malatyńska

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydanie:

Poznań 2012

Liczba stron:

325

Opis

Problematyka Holocaustu, z większą lub mniejszą intensywnością obecna w polskim kinie od czasu zakończenia wojny, przez lata była uwikłana w polityczne spory i instrumentalnie wykorzystywana przez władze, a i dziś bywa zawłaszczana. Jednocześnie pamięć zbiorowa o Zagładzie pozostawała pamięcią wybiórczą, odpowiadającą martyrologicznemu obrazowi dziejów naszego narodu. Wydaje się, że w ostatnich latach społeczne tabu jest powoli przełamywane, a rola filmu w tym procesie z racji możliwości jego oddziaływania byłaby nie do przecenienia. […] Na styku emocji i intelektualnego wysiłku rodzi się kino pełne wewnętrznych sprzeczności, niekiedy niekonsekwentne, z trudem radzące sobie z ciężarem problemu, ale jednocześnie różnorodne. Wśród polskich filmów o Zagładzie nie brakuje arcydzieł oklaskiwanych przez widzów w Europie i Ameryce, nagradzanych na festiwalach, jak Korczak Andrzeja Wajdy czy Pianista Romana Polańskiego. Warto też pamiętać, że to właśnie polskie kino jako pierwsze w filmie fabularnym podjęło temat Zagłady Żydów, eksponując odrębność ich doświadczenia.

Spis treści

Od autorki  5

 

Rozdział pierwszy: Holocaust w polskim kinie - historia filmowego motywu i jej konteksty  7

Przedmiot badań i kilka uwag o metodzie  7

Pamięć zbiorowa - pamięć narodowa - pamięć audiowizualna  13

Kino z polityką w tle 15

 

Rozdział drugi: Twarzą w twarz  39

Bohater dziecięcy   43

Bohater ukryty  69

Bohater zlagrowany  89

Bohater walczący  112

 

Rozdział trzeci: Czasoprzestrzeń wynaturzona  125

Antycypowanie Zagłady  135

Za murami getta   156

Strona aryjska  187

Piekło obozu  201

 

Rozdział czwarty: W poszukiwaniu formy  212

Od paradokumentalizmu po kino gatunków  223

Fragment - ślad - symbol   240

Archiwalia filmowe i fotograficzne jako wariant obecności fragmentu w filmie  257

 

Konkluzja   285

Filmografia   289

Bibliografia   303

Indeks nazwisk  313

A View From This Sicie: Presentations of the Holocaust in Polish Cinema. Summary   321