Redakcja

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Od numeru 1/2021

Mikołaj Mirowski (redaktor naczelny)

Patrycja Kruczkowska (sekretarz redakcji)

Mariola Dopartowa

Michał Dondzik

Izabela Tomczyk-Jarzyna

Paweł Jaskulski

Rafał Jaśkowski

Dominika Suder (fotoedytorka)

-------

Do numeru 5/2020

Paulina Kwiatkowska (redaktor naczelna) (do czerwca 2021 roku)

Klaudia Rachubińska (sekretarz redakcji) (do czerwca 2021 roku)

Barbara Giza (do lipca 2021 roku)

Matylda Szewczyk (do czerwca 2021 roku)

Dominika Suder (fotoedytorka)WYDAWCA

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa 

Kontakt

tel. +48 664 030 300
e-mail: pleograf@fina.gov.pl

Adres redakcji:
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

 

Redakcja

Rada naukowa

Recenzenci naukowi

Informacje dla autorów

CALL FOR PAPERS