DYPLOM
Kraków

Każdy uczestnik/uczestniczka Akademii Polskiego Filmu (dwuletniego kursu) może otrzymać oficjalny dyplom jej ukończenia. Warunkiem otrzymania dyplomu jest udokumentowane uczestnictwo we wszystkich czterech semestrach APF. Kolejność zaliczania poszczególnych semestrów nie ma znaczenia. Po odbiór dyplomu należy zgłaszać się pod koniec semestru do opiekuna naukowego semestru lub pod adres: akademiafilmowa@afm.edu.pl

Dyplomów nie przewiduje się za udział w kursie rocznym lub semestralnym.