EGAZMINY ZALICZENIA Kraków

Zaliczenia Akademii Polskiego Filmu w Krakowie mają formę ustną. Ich zakres tematyczny obejmuje wiadomości przekazane na zajęciach Akademii w danym semestrze oraz znajomość prezentowanych filmów. Tematy egzaminacyjne są podawane wcześniej przez koordynatorki Akademii Polskiego Filmu, dostępne na facebookowym fan page’u Akademii Polskiego Filmu w Krakowie.

Warunkiem otrzymania wpisu do indeksu jest obecność na minimum 7 zajęciach w semestrze.