EGAZMINY ZALICZENIA Kraków

Zaliczenia Zaliczenie semestru odbywa się w formie testu, który będzie dostępny dla studentów na platformie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Data i godzina egzaminu do sprawdzenia w wirtualnym dziekanacie.