DYPLOM Warszawa

Dyplom Akademii Polskiego Filmu można uzyskać po zaliczeniu na pozytywną ocenę testów kończących wszystkie cztery semestry. Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na zajęciach. Dotyczy to zarówno studentów, dla których APF jest przedmiotem ogólnouniwersyteckim, jak i wolnych słuchaczy, którzy chcą starać się o dyplom. (Uwaga! Nie dotyczy to wolnych słuchaczy, którzy rozpoczęli kurs przed 2013 rokiem).

Program czterech semestrów stanowi ciągłość chronologiczną, więc polecamy rozpocząć naukę od pierwszego semestru. Nie jest to jednak konieczne do uzyskania dyplomu. Można zaliczać semestry nie po kolei.

Chęć uzyskania dyplomu należy zgłosić mailowo na adres apfwarszawa@pisf.pl co najmniej miesiąc przed ostatnimi zajęciami. Dyplomy będą wręczane na ostatnich zajęciach każdego semestru.