REGULAMIN Warszawa

REGULAMIN AKADEMII POLSKIEGO FILMU W WARSZAWIE

  1. Akademia Polskiego Filmu w Warszawie to dwuletni kurs historii polskiego filmu, organizowany przez Filmotekę Narodową-Instytut Audiowizualny.

  2. Zajęcia APF odbywają się raz w tygodniu we wtorki. Ropoczynają się o godzinie 17.00. Obejmują wykład, projekcje dwóch filmów (przy bardzo długich filmach jednego, przy krótkich trzech) oraz spotkania z twórcami.

  3. Jedne zajęcia trwają około 4-6 godzin zegarowych, w zależności od długości trwania projekcji i spotkań z twórcami.

  4. Jeden semestr obejmuje 13 zajęć, a pełny cykl trwa 4 semestry.

  5. W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane polskim filmem.

  6. Uczestnictwo w zajęciach APF jest płatne. Aby brać udział w projekcie należy kupić karnet ma semestr (dostępny w kasie kina –  zł) lub bilety na poszczególne zajęcia ( zł).

  7. Sprawy organizacyjne związane z porządkiem zajęć, obecnością na zajęciach prowadzi koordynator projektu.

  8. Uczestnictwo w zajęciach APF jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów powyższego regulaminu.