dr Sebastian Jagielski

dr Sebastian Jagielski

Filmoznawca, asystent w Katedrze Historii Kina Polskiego w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współredagował tom Ciało i seksualność w kinie polskim (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009). Wkrótce ukaże się jego książka Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym. Publikował w „Kwartalniku Filmowym”, „Kinie”, „Filmie” i „Ekranach”. Zajmuje się historią kina polskiego oraz problematyką płci i seksualności.

Wybrane publikacje:

 

 • Ciało i seksualność w kinie polskim, współred., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Być w świecie, którego już nie ma. Kino Andrzeja Barańskiego, „Kwartalnik Filmowy" 2007, nr 59, s.174-193.
 • Formy obcości. O stylu filmów Andrzeja Barańskiego, „Kwartalnik Filmowy" 2008, nr 64, s. 167-184.
 • Patrząc przez peryskop: męskie pragnienie w filmach Andrzeja Barańskiego, w: Ciało i seksualność w kinie polskim, red. S. Jagielski, A. Morstin-Popławska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 211-237.
 • (Melo)dramaty polskości. Naród i płeć w polskim filmie patriotycznym, w: Kino polskie jako kino narodowe, red. T. Lubelski, M. Stroiński, Ha!Art, Kraków 2009, s. 57-83.
 • Cień ojca. Homoseksualna panika we „Wśród nocnej ciszy" Tadeusza Chmielewskiego, w: Spojrzenie – spektakl – wstyd, red. J. Potkański, R. Pruszczyński, Elipsa, Warszawa 2011, s. 9-23.
 • Maurycy" Edwarda Morgana Forstera: ku szczęśliwszym czasom, w: Od Jane Austen do Iana McEwana. Adaptacje literatury brytyjskiej, red. A. Helman, B. Kazana, Fundacja Kino, Warszawa 2011, s. 294-315.
 • Blask męskiego związku. „Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy jako film kumpelski, „Kwartalnik Filmowy" 2012, nr 77-78, s. 25-54.


Artykuły
Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Witold Sobociński, O FILMIE "SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ", JAZZIE I ZAWODZIE...
 • Polska Szkoła Filmowa - geneza, rozwój i przedstawiciele, prof. Alicja Helman
kanał na YouTube

Wybrane artykuły