mgr Tobiasz Papuczys

Doktorant w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Film – teatr – rytuał. Rola widowisk w twórczości filmowej Federica Felliniego.

Wybrane publikacje:

 • Lear z ducha muzyki (recenzja), „Didaskalia”, nr 113, 2013.
 • Wszystkie dzieci Felliniego, w: S. Bobowski (red.), Film dziecięcy, dziecko w filmie, („Studia Filmoznawcze”, 33),Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 115-126.
 • Rzeczywistość spektaklu: o teatrze i teatralności w filmach Federica Felliniego i Pedra Almodóvara, w: S. Bobowski, M. Lesiak, M. Różewicz (red.), Między filmem a teatrem, Acta Universitatis Wratislaviensis 3359, Dramat, Teatr 26, Wrocław 2012, s. 59-67.
 • Oczyszczone emocje (rozmowa), „Notatnik Teatralny”, nr 62-63, 2011, s. 240-245.
 • Festiwal procesu, „Didaskalia”, nr 105, 2011, s. 112-114.
 • Wspólne miejsce (rozmowa), „Notatnik Teatralny”, nr 62-63, 2011, s. 106-111.
 • Dwa biegumy eseju teatralnego (esej emocjonalny i esej intelektualny), w: D. Lisak-Gębala, A. Małczyńska (red.), Esej – sztuka – nauka, Chiazm, Wrocław 2011, s. 63-69.
 • Czytanie „Apocalypsis cum figuris”, „Nietakt-t. Inne strony teatru”, nr 3, 2010, s. 17-20.

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Jerzy Eisler, O FILMIE "OSTATNI ETAP", Warszawa 2007
 • Polskie kino po 1989 roku, prof. Mirosław Przylipiak
kanał na YouTube

Wybrane artykuły