prof. UP dr hab. Agnieszka Chłosta Sikorska

Profesor Uniewersytetu Pedagogicznego. Pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Absolwentka tej uczelni. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z najnowszą historią Polski, powojennymi dziejami Krakowa oraz historią Nowej Huty. Zajmuje się również dydaktyką historii i wos ze szczególnym uwzględnieniem przemian w edukacji historycznej i społecznej. Jest autorką monografii Między propagandą a rzeczywistością. Mieszkanki Nowej Huty w latach 1956–1970, Kraków 2019, s. 459 i Kraków i jego mieszkańcy 1945-1947, Kraków 2016, ss. 376 oraz wielu artykułów naukowych związanych m.in. z historią PRL oraz edukacją.

Należy do PTH, Komisji Dydaktyki Historii Komitetu Nauk Historycznych PAN i Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Współpracuje z wieloma innymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.  


Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Jerzy Eisler, O FILMIE "OSTATNI ETAP", Warszawa 2007
  • ZWIĄZEK POLSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ Z KINEM ŚWIATOWYM, prof. Alicja Helman
kanał na YouTube

Wybrane artykuły