Artykuły

„Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

  

PWSFTviT

Tadeusz Lubelski

 

PWSFTviT - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, najsłynniejsza wyższa uczelnia filmowa w Polsce. Wyrosła z projektów edukacyjnych środowiska przedwojennego Startu (po wojnie jej zalążkiem był Warsztat Filmowy Młodych, utworzony w 1945 w Krakowie przez Antoniego Bohdziewicza), założona została w 1948 jako Wyższa Szkoła Filmowa, początkowo z dwoma wydziałami: reżyserii i operatorstwa. W 1950 otrzymała nazwę Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa (PWSF); w 1958, po połączeniu z łódzką Państwową Wyższą Szkołą Aktorską, nadano jej nazwę PWSTiF im. Leona Schillera; w 1969 poszerzono program kształcenia o problematykę TV i odtąd obowiązuje obecna nazwa uczelni. Aktualnie uczelnia prowadzi studia na czterech wydziałach: Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej, Aktorskim oraz Produkcji Filmowej i Telewizyjnej; ponadto prowadzi studia zaoczne m.in. na Dwuletnim Studium Scenariuszowym oraz Zaocznym Wyższym Studium Fotografiki. Szkoła zajmuje się także produkcję filmową. Specjalnością PWSFTviT stał się od początku lat 50. nacisk położony na kształceniu artystycznej indywidualności studentów. Odkąd weszli do zawodu wybitni absolwenci uczelni - m.in. A. Munk, A. Wajda, R. Polański, K. Kutz, J. Skolimowski, K. Zanussi, K. Kieślowski, Z. Rybczyński, K. Karabasz, J. Wójcik, W. Sobociński, S. Idziak - zdobyła ona ogromną renomę na świecie i wciąż studiuje w niej wielu adeptów zagranicznych. Rektorami PWSFTviT byli m.in. Jerzy Toeplitz (1949-51 i 1957-68), Stanisław Kuszewski (1972-80), Henryk Kluba (1982-90 i 1996-2002), Wojciech Has (1991-96) i Jerzy Woźniak (2002-08). Od 2008 funkcję tę pełni Robert Gliński.

T.L.

Wróć do poprzedniej strony

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
  • Twórczość Kazimierza Kutza na tle polityki historycznej lat 60
kanał na YouTube

Wybrane artykuły