Andrzej Wajda. Książka do pisania.

Tytuł:

Andrzej Wajda. Książka do pisania.

Autorzy:

Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Przemysław Skrzyński

Wydawca:

Wydawnictwo Austeria

Wydanie:

Kraków 2018

Liczba stron:

216

Opis

Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów oraz współtwórca Polskiej Szkoły Filmowej, był także zaangażowanym społecznikiem i odważnym krytykiem polskich tendencji nacjonalistycznych. Wybór wypowiedzi Andrzeja Wajdy, zawarty w tym notesie, odnosi się tak do teorii i praktyki pracy teatralnej i filmowej, jak również przybliża jego definicje polskości, patriotyzmu i honoru. Książkę uzupełniają wspaniałe, rzadko publikowane fotografie Wojciecha Plewińskiego, dokumentujące teatralne działania reżysera. Strony numerowane; notes z indeksem ułatwiającym porządkowanie dokonanych wpisów.