Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego

Tytuł:

Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego

Autorzy:

Marcin Giżycki

Wydawca:

Wydawnictwo Małe

Wydanie:

Warszawa 1996

Liczba stron:

142

Opis

Książka ta stanowi syntezę dorobku twórców awangardy polskiej okresu międzywojennego w szeroko pojętej sferze filmu. Jako detektyw i archeolog eksperymentalnych prac filmowych dwudziestolecia Giżycki zmierza do odpowiedzi na pytanie, czy mieliśmy awangardę filmową, czy też raczej film w kręgu szeroko pojmowanej awangardy artystycznej? Giżycki opowiada się za tym drugim. Wierzy jednak, że w swej istocie sztuka filmowa jest wobec poezji, sceny, malarstwa i muzyki zjawiskiem jeśli nie przeciwstawnym, to przynajmniej autonomicznym.

Spis treści

Wstęp   11 

Problem awangardy filmowej w Polsce i na świecie   17 
Przed 1930: Niespełnione kino ekspresjonistów i konstruktywistów   27 
Kino niezależne Franciszki i Stefana Themersonów   41 
Pod urokiem „Symfonii wielkiego miasta": Janusz Maria Brzeski, Kazimierz Podsadecki i inni   77
Kino według Awangardy Krakowskiej   101 
Wielka Reforma Teatru a kino: Leon Schiller   109

Uwagi końcowe   121

Aneksy: 
Hipotetyczna rekonstrukcja filmu „Or" Jalu Kurka   125 
Kronika wydarzeń filmowych w kręgu awangardy   129

Nota bibliograficzna   137 

Indeks nazwisk   138
Indeks filmów i projektów filmowych   141
Summary   143