Człowiek z ekranu. Z antropologii postaci filmowej

Tytuł:

Człowiek z ekranu. Z antropologii postaci filmowej

Redaktorzy:

Mariola Jankun-Dopartowa, Mirosław Przylipiak

Wydawca:

Arcana

Wydanie:

Kraków 1996

Liczba stron:

221

Opis

Skąd pochodzi i jaki jest bohater polskiego filmu fabularnego?

Na to frapujące pytanie próbują odpowiedzieć  autorzy. Odwołują się oni do tradycji kultury i współczesnych praktyk artystycznych. Ta fascynująca podróż w poszukiwaniu korzeni  bohatera filmowego staje się jednocześnie pytaniem o korzenie naszego myślenia o filmie, literaturze, sztuce. 

Spis treści

Grażyna Stachówna

Równanie szeregów. Bohaterowie filmów socrealistycznych 1949-1955   7

Mariola Jankun-Dopartowa   29
Formy przestraszone ogniem i zapachem krwi. Konteksty kulturowe kina artystycznego lat 1956-1970 a kreacja filmowego bohatera  

Tadeusz Lubelski
Bohater Konwickiego   63

Krzysztof Kornacki
Bohater w przydeptanych kapciach. Zbigniew Cybulski w kinie „małej stabilizacji"   73

Mariola Jankun-Dopartowa
Fałszywa inicjacja bohatera. Młode kino lat siedemdziesiątych wobec założeń programowych Młodej Kultury   89

Aleksander Fiut
Stan osaczenia. Bohater prozy stanu wojennego   123

Mariola Jankun- Dopartowa
Człowieczeństwo zawrócone. Trzy przypadki bohatera lat osiemdziesiątych   145

Roman Włodek
Dziennikarz pod presją. Obraz telewizji w polskim kinie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych   173

Jadwiga Głowa
Portrety zbiorowe w dokumentalnych „filmach tłumnych"   185

Jadwiga Głowa
Bohater indywidualny obywatel PRL-u i jego stan świadomości w filmie dokumentalnym lat osiemdziesiątych   205