Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku

Okładka książki Aleksander Jackiewicz

Tytuł:

Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku

Autorzy:

Marcin Adamczak

Wydawca:

słowo/obraz terytoria

Wydanie:

Gdańsk 2010

Liczba stron:

556

Opis

Wbrew ogólnemu przekonaniu znaczenie kina we współczesnej kulturze wcale nie maleje. Wręcz przeciwnie – ale jego najbardziej interesujący obszar wykracza obecnie poza charakterystykę poszczególnych dzieł i skupia się na wątkach związanych z ekonomicznym, politycznym i społecznym wymiarem przemysłu audiowizualnego. Nie da się zatem opisać strategii twórczych w polskim kinie po 1989 roku bez zarysowania ich europejskiego oraz hollywoodzkiego kontekstu. Zwłaszcza, że po roku 1980, w większym stopniu niż kiedykolwiek, Hollywood stało się fenomenem globalnym, marginalizującym europejski model produkcji filmowej.

Spis treści

Wstęp   7

ROZDZIAŁ I:
Hollywoodzki model produkcji filmowej   17
Model hollywoodzki - geneza   23
Model hollywoodzki - funkcjonowanie   29
Model hollywoodzki - estetyka   75 
ROZDZIAŁ II:
„Europejski" model produkcji filmowej (model kina artystycznego)   81
Model kina artystycznego - geneza   83
Model kina artystycznego - estetyka   90
Model kina artystycznego - funkcjonowanie   111
Pośmiertne życie filmowego Autora 111 Instytucjonalny wymiar kina artystycznego   120 
ROZDZIAŁ III:
Światowy rynek filmowy po roku 1980: rzeczywistość „globalnego Hollywood"   137
Przeobrażenia globalnego i europejskiego rynku filmowego po 1980 roku   139
Specyfika współczesnego rynku filmowego   164
Struktura współczesnego rynku filmowego   171
„Z DKF do multipleksu": przemiana praktyk odbiorczych i doświadczeń widza kinowego   182
Powtórna „wodewilizacja" filmu   182
Multipleksy jako limes „globalnego Hollywood"   194
Dwa bieguny produkcji filmowej: adaptacja teorii pola produkcji kulturowej Pierre'a Bourdieu do badań nad filmem   205 

ROZDZIAŁ IV:
Strategie twórcze w polskim kinie po 1989 roku   223
Charakterystyka polskiego rynku filmowego przed przełomem i po przełomie 1989 roku:   225
-Lata 1914-1939   225
-Lata 1945-1989   229
-Okres po 1989 roku   240
Strategia Autora („strategia ucieczki"):   250
-Krzysztof Kieślowski- autor konsekrowany   254
-Lech Majewski - autor wszechstronny   261
-Andrzej Kondratiuk - autor radykalny   271
Strategia Profesjonalisty („strategia koncesji"):   276
-Psy (1992) Władysława Pasikowskiego   280
-Dług (1999) Krzysztofa Krauzego i Młode wilki (1995) Jarosława Żamojdy   290
Strategia Barona („strategia superprodukcji")   299
-Druga fala narodowych superprodukcji   306
Strategia Partyzanta - kino offowe   311
-„Pokolenie skromnych" (lata dziewięćdziesiąte i początek XXI wieku)   313
-Dynamika pola produkcji filmowej w dwudziestoleciu 1989-2008   325
ROZDZIAŁ V:
Kinematografia polska oraz europejska wobec wyzwań „globalnego Hollywood" i nowego kształtu kultury audiowizualnej   333
Dyskurs „niewidzialnej ręki" i dyskurs „pomocnej dłoni" w polskim kinie po 1989 roku   335
-Kształtowanie się dwóch dyskursów po przełomie 1989 roku   335
-Dyskursy „niewidzialnej ręki" i „pomocnej dłoni" w trakcie zmagań o nową ustawę o kinematografii (2005)   341
-Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz grupa ITI jako instytucje autonomicznego i heteronomicznego bieguna pola produkcji filmowej   348
-Poza polskie dyskursy „niewidzialnej ręki" i „pomocnej dłoni"   356
Hollywood vs. Europa   363
Strategiczny wybór kina europejskiego   378
-„Strategia Airbusa" („strategia Asterixa")   378
-Strategia „zajęcia niszy"   386
-Strategia „przyłqczenia się do silniejszego"   396
„Archipelag Europa": kontynentalny rynek filmowy i tożsamość europejska   403
-Europa: kontynent czy „archipelag"?   403
-Znaczenie kultury audiowizualnej dla tożsamości europejskiej   407
-USA jako część „archipelagu Europa"   412

ZAKOŃCZENIE: Następne stulecie kina?   419

Przypisy   459
Indeks osób   541