Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku

Okładka książki Aleksander Jackiewicz

Tytuł:

Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku

Autorzy:

Marcin Adamczak

Wydawca:

słowo/obraz terytoria

Wydanie:

Gdańsk 2010

Liczba stron:

556

Opis

Wbrew ogólnemu przekonaniu znaczenie kina we współczesnej kulturze wcale nie maleje. Wręcz przeciwnie – ale jego najbardziej interesujący obszar wykracza obecnie poza charakterystykę poszczególnych dzieł i skupia się na wątkach związanych z ekonomicznym, politycznym i społecznym wymiarem przemysłu audiowizualnego. Nie da się zatem opisać strategii twórczych w polskim kinie po 1989 roku bez zarysowania ich europejskiego oraz hollywoodzkiego kontekstu. Zwłaszcza, że po roku 1980, w większym stopniu niż kiedykolwiek, Hollywood stało się fenomenem globalnym, marginalizującym europejski model produkcji filmowej.

Spis treści

Wstęp 7

ROZDZIAŁ I:
Hollywoodzki model produkcji filmowej 17
Model hollywoodzki - geneza 23
Model hollywoodzki - funkcjonowanie 29
Model hollywoodzki - estetyka 75 

ROZDZIAŁ II:
„Europejski" model produkcji filmowej (model kina artystycznego) 81
Model kina artystycznego - geneza 83
Model kina artystycznego - estetyka 90
Model kina artystycznego - funkcjonowanie 111
Pośmiertne życie filmowego Autora 111 Instytucjonalny wymiar kina artystycznego 120 

ROZDZIAŁ III:
Światowy rynek filmowy po roku 1980: rzeczywistość „globalnego Hollywood" 137
Przeobrażenia globalnego i europejskiego rynku filmowego po 1980 roku 139
Specyfika współczesnego rynku filmowego 164
Struktura współczesnego rynku filmowego 171
„Z DKF do multipleksu": przemiana praktyk odbiorczych i doświadczeń widza kinowego 182
Powtórna „wodewilizacja" filmu 182
Multipleksy jako limes „globalnego Hollywood" 194
Dwa bieguny produkcji filmowej: adaptacja teorii pola produkcji kulturowej Pierre'a Bourdieu do badań nad filmem 205 


ROZDZIAŁ IV:
Strategie twórcze w polskim kinie po 1989 roku 223
Charakterystyka polskiego rynku filmowego przed przełomem i po przełomie 1989 roku: 225
-Lata 1914-1939 225
-Lata 1945-1989 229
-Okres po 1989 roku 240
Strategia Autora („strategia ucieczki"): 250
-Krzysztof Kieślowski- autor konsekrowany 254
-Lech Majewski - autor wszechstronny 261
-Andrzej Kondratiuk - autor radykalny 271
Strategia Profesjonalisty („strategia koncesji"): 276
-Psy (1992) Władysława Pasikowskiego 280
-Dług (1999) Krzysztofa Krauzego i Młode wilki (1995) Jarosława Żamojdy 290
Strategia Barona („strategia superprodukcji") 299
-Druga fala narodowych superprodukcji 306
Strategia Partyzanta - kino offowe 311
-„Pokolenie skromnych" (lata dziewięćdziesiąte i początek XXI wieku) 313
-Dynamika pola produkcji filmowej w dwudziestoleciu 1989-2008 325

ROZDZIAŁ V:
Kinematografia polska oraz europejska wobec wyzwań „globalnego Hollywood" i nowego kształtu kultury audiowizualnej 333
Dyskurs „niewidzialnej ręki" i dyskurs „pomocnej dłoni" w polskim kinie po 1989 roku 335
-Kształtowanie się dwóch dyskursów po przełomie 1989 roku 335
-Dyskursy „niewidzialnej ręki" i „pomocnej dłoni" w trakcie zmagań o nową ustawę o kinematografii (2005) 341
-Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz grupa ITI jako instytucje autonomicznego i heteronomicznego bieguna pola produkcji filmowej 348
-Poza polskie dyskursy „niewidzialnej ręki" i „pomocnej dłoni" 356
Hollywood vs. Europa 363
Strategiczny wybór kina europejskiego 378
-„Strategia Airbusa" („strategia Asterixa")378
-Strategia „zajęcia niszy" 386
-Strategia „przyłqczenia się do silniejszego" 396
„Archipelag Europa": kontynentalny rynek filmowy i tożsamość europejska 403
-Europa: kontynent czy „archipelag"? 403
-Znaczenie kultury audiowizualnej dla tożsamości europejskiej 407
-USA jako część „archipelagu Europa" 412

ZAKOŃCZENIE: Następne stulecie kina? 419

Przypisy 459
Indeks osób 541

Polecane książki