Gorzkie kino Agnieszki Holland

Tytuł:

Gorzkie kino Agnieszki Holland

Autorzy:

Mariola Jankun-Dopartowa

Wydawca:

słowo/obraz terytoria

Wydanie:

Gdańsk 2000

Liczba stron:

412

Opis

"W wypadku kina Holland próba schematyzacji twórczości nigdy się nie powiedzie i widzę dwa główne powody tego stanu rzeczy. Po pierwsze, rzadko twórczość filmowa tak silnie splata się z meandrami rozwoju duchowego i intelektualnego artysty, a jednocześnie w ogóle nie poddaje się uproszczeniom wiążącym biografię społeczną i osobistą z dziełem. Po drugie, mamy tu do czynienia z dziedzictwem najlepszych tradycji takiego modelu kultury XX wieku, który opierał się na ciągłej ucieczce przed pułapką formy. Oba – połączone ze sobą – czynniki decydują o niepowtarzalności tej – naprawdę jedynej w swoim rodzaju – drogi twórczej. Krzyżują się w niej nie tylko wszystkie ważne tendencje rodzimego kina, począwszy od szkoły polskiej, nurty, zjawiska i tendencje dwudziestowiecznej kultury europejskiej, ale również ścieżki człowieka uporczywie poszukującego sensu, głębi i prawdy"

(ze wstępu)

Spis treści

Od autorki   7

Wprowadzenie   11 

U źródeł   31
Czeska edukacja   79
Aktorzy w teatrze życia codziennego   107
Samotny prosty człowiek   139
Tropy kunderowskie   173
Zstąpienie Oliviera do piekieł   237
Żagiel okrutnie rozpięty   275
Rzeczywistość odnaleziona   321
Cuda Agnieszki Holland albo epilog   349 

Przypisy   385
Bibliografia   414
Filmografia   421
Spis ilustracji   429
Indeks osób i tytułów   434