Gorzkie kino Agnieszki Holland

Tytuł:

Gorzkie kino Agnieszki Holland

Autorzy:

Mariola Jankun-Dopartowa

Wydawca:

słowo/obraz terytoria

Wydanie:

Gdańsk 2000

Liczba stron:

412

Opis

"W wypadku kina Holland próba schematyzacji twórczości nigdy się nie powiedzie i widzę dwa główne powody tego stanu rzeczy. Po pierwsze, rzadko twórczość filmowa tak silnie splata się z meandrami rozwoju duchowego i intelektualnego artysty, a jednocześnie w ogóle nie poddaje się uproszczeniom wiążącym biografię społeczną i osobistą z dziełem. Po drugie, mamy tu do czynienia z dziedzictwem najlepszych tradycji takiego modelu kultury XX wieku, który opierał się na ciągłej ucieczce przed pułapką formy. Oba – połączone ze sobą – czynniki decydują o niepowtarzalności tej – naprawdę jedynej w swoim rodzaju – drogi twórczej. Krzyżują się w niej nie tylko wszystkie ważne tendencje rodzimego kina, począwszy od szkoły polskiej, nurty, zjawiska i tendencje dwudziestowiecznej kultury europejskiej, ale również ścieżki człowieka uporczywie poszukującego sensu, głębi i prawdy"

(ze wstępu)

Spis treści

Od autorki 7 

Wprowadzenie 11 

U źródeł 31

Czeska edukacja 79

Aktorzy w teatrze życia codziennego 107

Samotny prosty człowiek 139

Tropy kunderowskie 173

Zstąpienie Oliviera do piekieł 237

Żagiel okrutnie rozpięty 275

Rzeczywistość odnaleziona 321

Cuda Agnieszki Holland albo epilog 349 

Przypisy 385

Bibliografia 414

Filmografia 421

Spis ilustracji 429

Indeks osób i tytułów 434 

Polecane książki