Historia filmu polskiego, Tom VI: 1968-1972

Tytuł:

Historia filmu polskiego, Tom VI: 1968-1972

Redaktorzy:

Rafał Marszałek

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1994

Liczba stron:

624

Spis treści

Tom VI. 1968-1972

Od redaktora naukowego   7


WSTĘP — Marcin Czerwiński   10FILM FABULARNY — Rafał Marszalek   15
Polityka i film   16
Zamówienia oficjalne   25
Dydaktyka społeczna   25
Militaria   36
Naród i opozycja „my - oni"   49
Dylogia śląska Kutza   61
Nurt adaptacyjny   68
Stereotyp produkcyjny: filmy zbędne   81
Nowa fala, nowa świadomość   88
Kino autorskie   88
„Trzecie kino"    112
O historii inaczej   124
Kino dla wszystkich   142
Tematy i wzory kultury masowej   142
Formuła rozrywki   153
Krytyki obyczajowe   165
Przypisy   176

FILM DOKUMENTALNY — Stanisław Ozimek   185
Dokument filmowy — kanony i poszukiwania   186
Repetytorium z historii   196
Między wrześniem a majem   196
Wrzesień 1939. Realia i mity   199
Oblicza faszyzmu   207
Spojrzenie na Zachód   209
Kraj walczący   211
Finale   216

Szkoła Karabasza   220

Tropami tradycji i przemian   227

Nowa zmiana — coś nareszcie dzieje sic   231
Przypisy   252

FILM OŚWIATOWY — Ewelina Nurczyńiska-Fidelska    255
Produkcja i rozpowszechnianie   256
Wokół filmu oświatowego   259
Uwagi o warsztacie   263
Film popularnonaukowy   267
Przyroda, biologia, medycyna, ekologia   267
Nauki ścisłe, technika, gospodarka   270
Geografia, krajoznawstwo i turystyka   271
Film humanistyczny — historia, kultura, sztuka, socjologia   272
Dydaktyczny film szkolny   276
Film instruktażowy i informacyjno-reklamowy   278
Film naukowy i dydaktyczny dla wyższych uczelni   277
Przypisy   280

FILM ANIMOWANY - Andrzej Kossakowski   282
Przypisy   295

NAUKA O FILMIE - Danuta Palczewska   296
Przypisy   314

KRYTYKA FILMOWA - Tadeusz Sobolewski   318
Przypisy   337

KRYTYCY O FILMIE   338
1968-1969 — Wiesław Stradomski   339
1970-1972 — Jan Jantos   387

KULTURA FILMOWA, POLITYKA REPERTUAROWA
I PRODUKCYJNA
- Ryszard Koniczek   477
Przypisy   503
Filmografia - Teresa Orzechowska   510
Filmy fabularne   510
Wybrane filmy średnio- i krótkometrażowe   541

Spis ilustracji   565
Skorowidz nazwisk   569
Skorowidz filmów   598
Skorowidz rzeczowy   608