Historia filmu polskiego, Tom VI: 1968-1972

Tytuł:

Historia filmu polskiego, Tom VI: 1968-1972

Redaktorzy:

Rafał Marszałek

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1994

Liczba stron:

624

Spis treści

Tom VI. 1968-1972

Od redaktora naukowego           7

WSTĘP — Marcin Czerwiński     10

FILM FABULARNY — Rafał Marszalek    15
Polityka i film                 16
Zamówienia oficjalne                25
Dydaktyka społeczna       25
Militaria                               36
Naród i opozycja „my - oni"        49
Dylogia śląska Kutza                       61
Nurt adaptacyjny                            68
Stereotyp produkcyjny: filmy zbędne   81
Nowa fala, nowa świadomość              88
Kino autorskie                  88
„Trzecie kino"                                   112
O historii inaczej              124
Kino dla wszystkich      142
Tematy i wzory kultury masowej             142
Formuła rozrywki                           153
Krytyki obyczajowe                       165
Przypisy                                              176

FILM DOKUMENTALNY — Stanisław Ozimek     185
Dokument filmowy — kanony i poszukiwania             186
Repetytorium z historii                                             196
Między wrześniem a majem                     196
Wrzesień 1939. Realia i mity       199
Oblicza faszyzmu                            207
Spojrzenie na Zachód                   209
Kraj walczący                    211
Finale                                   216

Szkoła Karabasza          220
Tropami tradycji i przemian        227

Nowa zmiana — coś nareszcie dzieje sic       231
Przypisy   252

FILM OŚWIATOWY — Ewelina Nurczyńiska-Fidelska     255
Produkcja i rozpowszechnianie   256
Wokół filmu oświatowego                         259
Uwagi o warsztacie                                        263
Film popularnonaukowy                           267
Przyroda, biologia, medycyna, ekologia                               267
Nauki ścisłe, technika, gospodarka                         270
Geografia, krajoznawstwo i turystyka                                  271
Film humanistyczny — historia, kultura, sztuka, socjologia          272
Dydaktyczny film szkolny            276
Film instruktażowy i informacyjno-reklamowy                                 278
Film naukowy i dydaktyczny dla wyższych uczelni   277
Przypisy               280

FILM ANIMOWANY - Andrzej Kossakowski   282
Przypisy               295

NAUKA O FILMIE - Danuta Palczewska                 296
Przypisy               314

KRYTYKA FILMOWA - Tadeusz Sobolewski         318
Przypisy               337

KRYTYCY O FILMIE          338
1968-1969 — Wiesław Stradomski          339
1970-1972 — Jan Jantos               387

KULTURA FILMOWA, POLITYKA REPERTUAROWA
I PRODUKCYJNA
- Ryszard Koniczek       477
Przypisy                              503
Filmografia - Teresa Orzechowska               510
Filmy fabularne   510
Wybrane filmy średnio- i krótkometrażowe  541

Spis ilustracji      565
Skorowidz nazwisk         569
Skorowidz filmów           598
Skorowidz rzeczowy      608