Historia kina polskiego 1895-2014

Tytuł:

Historia kina polskiego 1895-2014

Autorzy:

Tadeusz Lubelski

Wydawca:

Universitas

Wydanie:

Kraków 2015

Liczba stron:

800

Opis

Pod koniec 2008 roku ukazała się nakładem katowickiego wydawnictwa Videograf II książka Tadeusza Lubelskiego Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty – zawarte w jednym tomie syntetyczne ujęcie całych dziejów kina w Polsce. Wszechstronne omówienie znalazły w niej wszystkie najważniejsze zjawiska z zakresu polskiej sztuki i kultury filmowej, a także przemysłu kinematograficznego. Przedmiotem analizy były najwybitniejsze polskie filmy fabularne, dokumentalne i animowane, przedstawione zostały biografie twórców i najważniejsze konteksty kina, a wszystko to znalazło się w obrębie jednolitej narracji historycznofilmowej. Książka Historia kina polskiego 1895-2014 to nowa, poszerzona i poprawiona wersja tamtego tomu. Zmienił się wydawca, wraz z nim cała szata graficzna i wybór zdjęć (w tym wiele barwnych). Dołączony został nowy, obszerny rozdział XII, obejmujący ciekawy, złożony okres 2005-2014, uwzględniający nawet filmy, które znalazły się na ekranach na początku 2015 roku. Cały tom został na nowo przejrzany i uwzględniono w nim niedawne ustalenia i odkrycia. Obecna edycja książki trafia na trudniejsze czasy, ale lepsze kino.

Spis treści

WSTĘP DO DRUGIEGO WYDANIA

WSTĘP DO PIERWSZEGO WYDANIA

Rozdział I: POCZĄTKI KINA NA ZIEMIACH POLSKICH (1895-1918)

 • Czekanie na kino
 • Pierwsze pokazy kinematografu
 • Polscy pionierzy i wynalazcy
 • Kształtowanie się życia filmowego
 • Początki twórczości filmowej


Rozdział II: NASZE KINO NIEME. ROMANTYZM STRYWIALIZOWANY (1919-1929)

 • Nieodwzajemniona miłość
 • Model upolityczniony
 • Filmy patriotyczno-propagandowe
 • Adaptacje literatury narodowej
 • Model ludyczny
 • Oblicza mabuzerii
 • „Złota seria Sfinksa”
 • Model autoteliczny


Rozdział III: NASZE KINO KLASYCZNE. KRZYWE ZWIERCIADŁO POLSKIEJ MENTALNOŚCI (1930-1939)

 • Opóźniony przełom dźwiękowy
 • Kino branżowe
 • Filmy historyczno-patriotyczne
 • Komedie
 • Melodramaty
 • Kino „społecznie użyteczne”
 • Kino awangardowe
 • Film żydowski w Polsce


Rozdział IV: CZTERY DROGI FILMOWCÓW POLSKICH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (1939-1945)

 • W kraju
 • Na emigracji
 • Ze Wschodu na Zachód
 • Ze Wschodu do kraju


Rozdział V: KINO  ZIDEOLOGIZOWANE. OD KINOFIKACJI DO PACYFIKACJI (1945-1954)

 • Upaństwowienie kinematografii
 • Niespełnione możliwości, zawiedzione obietnice
 • Świadectwa dokumentalne
 • Spełnienia mimo wszystko
 • Rodzimy socrealizm


Rozdział VI:  EPOKA SZKOŁY POLSKIEJ (1955-1961)

 • „Świat przedstawień” w fazie odwilży
 • Wyzwalanie się z socrealizmu
 • Twórcza adaptacja
 • Bezpośrednia polemika
 • Manifestacja swobody artystycznej
 • Podjęcie tematów tabu: „czarna seria”
 • Fabularna odmiana „czarnej serii”
 • Szkoła Polska
 • Nurt psychoterapeutyczny
 • Nurt plebejski
 • Nurt psychologiczno-egzystencjalny
 • Bilans Szkoły Polskiej; centrum i obrzeża nurtu
 • Poza Szkołą
 • Kino popularne
 • Kino eksperymentu artystycznego
 • Świadectwa nowego obyczaju


Rozdział VII: DWUZNACZNY UROK LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH (1962-1969)

 • Tematyka historii najnowszej
 • Kino martyrologiczno-odwetowe
 • Kino narodowo-kombatanckie
 • Kontynuacje Szkoły Polskiej
 • Tonacja sprawozdawcza, tonacja liryczna
 • „Tematyka współczesnego życia”
 • Współczesność zadekretowana
 • Współczesność pospolita, czyli bunt scenarzystów
 • Współczesność umykająca
 • Współczesność dokumentowana
 • Kino rozrywkowe
 • Komedia
 • Inne gatunki
 • Adaptacje literatury narodowej
 • Polska Szkoła Animacji
 • Nowe kino


Rozdział VIII: KINO MŁODEJ KULTURY I KINO DZIEDZICTWA (1969-1975)

 • Kino Młodej Kultury
 • Stronnictwo inteligenckiego rygoryzmu
 • Stronnictwo rejestracji
 • Stronnictwo groteski
 • Stronnictwo kreacji
 • Kino dziedzictwa
 • Kino mitologii plemiennej: Śląsk Kutza
 • Kino mitologii narodowej: adaptacje Wajdy
 • Kino mitologii osobistej: esej metafizyczny Konwickiego
 • Mit „dzieciństwa powtórzonego”: schulzowski film Hasa
 • Mit inteligenckiej apokalipsy: debiut Żuławskiego
 • Kino pamięci indywidualnej: Stanisław Różewicz
 • Wyrafinowane adaptacje: Majewski, Borowczyk
 • Kino wystawne
 • Widowiska narodowe
 • Widowiska państwowe
 • Widowiska wojenne
 • Przedstawianie rzeczywistości w kinie popularnym
 • Komedia
 • Film obyczajowy
 • Film dla dzieci i młodzieży


Rozdział IX:  EPOKA MORALNEGO NIEPOKOJU (1976-1981)

 • Wyłanianie się nurtu
 • Kontrabanda w Zespołach, telewizji i oświatówce
 • Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy
 • Kino Moralnego Niepokoju – kanon
 • Dominanta: pojedynek postaw
 • Dominanta: przebudzenie prostych ludzi
 • Dominanta: hodowla zła
 • Dominanta: opór inteligentów
 • Kino Moralnego Niepokoju – poza kanonem
 • Odmiana kreacyjna
 • Włączenie się doświadczonych autorów
 • Odmiana gatunkowa
 • Kino partyjnej kontrofensywy
 • Kino dziedzictwa cd.
 • Prefiguracje etyczne
 • Więcej rekonstrukcji, mniej perswazji
 • Kino retro
 • Filmy osobne
 • W perspektywie ostatecznej
 • Własnym głosem
 • Miniatury o losie
 • Kino sezonu „Solidarności”
 • Na zamówienie robotników
 • Obalone tabu stalinizmu
 • „Głęboko zamiast szeroko”


Rozdział X: PO STANIE WOJENNYM. SOLIDARNOŚĆ OSOBNYCH (1982-1989)    

 • Regres stanu wojennego
 • Przerwanie „genialnego sezonu”
 • Kino poniżone
 • Kontynuacje mimo wszystko
 • Obalone tabu stalinizmu cd.
 • „Głęboko zamiast szeroko” cd.
 • Dekada Kieślowskiego
 • Kino Moralnego Niepokoju cd.
 • Kino groteski
 • Kino oficjalnej propagandy
 • Kino historii kreowanej
 • Rewolucja i azyl wyobraźni: adaptacje Wajdy
 • Pokrewieństwo z wieszczami: adaptacje Konwickiego
 • Wizje przeszłości
 • Ponury wizerunek historii najnowszej
 • Mieszaniny obyczajowe
 • Kino osobne cd.
 • Późny Has
 • Inni autorzy
 • Kino popularne
 • Komedia
 • Nasza postmodernistyczna nostalgia
 • Kino gatunków
 • Pokolenie stanu wojennego


Rozdział XI:  KINO WOLNOŚĆ (1990-2005)

 • Po zburzeniu muru
 • “Praca żałoby”
 • Odnawianie Szkoły Polskiej: późny Wajda
 • Kontynuacja Szkoły Polskiej: późny Kutz
 • Polacy – Rosjanie; Polacy – Żydzi; Holocaust
 • PRL jako trauma
 • Kino świadectwa
 • Ewolucja dokumentu: Marcel Łoziński
 • Ewolucja dokumentu: od Karabasza do Bławuta
 • Zobowiązania w epoce bez zobowiązań: Krzysztof Krauze
 • Z punktu widzenia wykluczonych
 • Z punktu widzenia wchodzących w życie
 • Autorzy dawni i nowi
 • Zjawisko Kieślowski
 • Fabulatorzy
 • Mitobiografowie
 • Artyści
 • Kino błazeńskie
 • Kino popularne
 • Kino bandyckie – od grozy do nostalgii
 • Komedia
 • Adaptacje lektur
 • Komedia romantyczna
 • Kino niezależne


Rozdział XII: TRUDNY POWRÓT DO EUROPY (2005-2014)

 • Z perspektywy kultury filmowej  
 • Kino pamięci narodowej
 • Nowe spojrzenie na wydarzenia XX wieku
 • Lustrowanie PRL-u
 • Polacy – Żydzi: ból niezaleczony
 • Kino świadectwa
 • Biegun czystej obserwacji
 • Dokumentalny spektakl
 • Rejestrowanie zmieniającego się świata
 • Z punktu widzenia wykluczonych
 • Z punktu widzenia wchodzących w życie
 • Polska podzielona
 • Autorzy dawni i nowi
 • Fabulatorzy
 • Mitobiografowie
 • Artyści
 • Antropolodzy płynnej nowoczesności
 • Kino popularne
 • Komedia
 • Inne gatunki
 • Tak zwane kino niezależne


BIBLIOGRAFIA

INDEKS NAZWISK

INDEKS FILMÓW

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW