Kino okresu Wielkiego Niemowy. Cz. I: Początki

Tytuł:

Kino okresu Wielkiego Niemowy. Cz. I: Początki

Autorzy:

Grażyna M. Grabowska

Wydawca:

Filmoteka Narodowa

Wydanie:

Warszawa 2008

Liczba stron:

104

Spis treści

MAŁGORZATA HENDRYKOWSKA – Początki kinematografii polskiej. Pierwsze dwie dekady

MAŁGORZATA I MAREK HENDRYKOWSCY – Odnalezione skarby

STANISŁAW JANICKI – Filmowe podróże Antoniego Fertnera

EDWARD ZAJIČEK – Towarzystwo Udziałowe Sfinks - Domena Aleksandra Hertza

ANDRZEJ BUKOWIECKI – Kazimierz Prószyński na szlakach techniki wczesnego kina

TADEUSZ LUBELSKI – Bolesław Matuszewski. Pionier kina i myśli filmowej

JADWIGA BOCHEŃSKA – „Dziesiąta Muza” Karola Irzykowskiego

KAMIL STEPAN – Filmowi detektywi

VARIA:
Jak powstało pierwsze kino w Polsce. Jego dalszy rozwój w Polsce jak i Rosji Carskiej
Ze swoich wspomnień spisał Antoni Krzemiński, pierwszy operator kinowy w Polsce (fragment)
Jan Skarbek-Malczewski
Ze wspomnień weterana kinematrografii polskiej
Antoni Fertner
Podróże komiczne (fragment)
Władysław Umiński
Z krainy czarów
Julian Tuwim
Z kinematografu