Kino okresu Wielkiego Niemowy. Cz. I: Początki

Tytuł:

Kino okresu Wielkiego Niemowy. Cz. I: Początki

Autorzy:

Grażyna M. Grabowska

Wydawca:

Filmoteka Narodowa

Wydanie:

Warszawa 2008

Liczba stron:

104

Spis treści

  • MAŁGORZATA HENDRYKOWSKA – Początki kinematografii polskiej. Pierwsze dwie dekady
  • MAŁGORZATA I MAREK HENDRYKOWSCY – Odnalezione skarby
  • STANISŁAW JANICKI – Filmowe podróże Antoniego Fertnera
  • EDWARD ZAJIČEK – Towarzystwo Udziałowe Sfinks - Domena Aleksandra Hertza
  • ANDRZEJ BUKOWIECKI – Kazimierz Prószyński na szlakach techniki wczesnego kina
  • TADEUSZ LUBELSKI – Bolesław Matuszewski. Pionier kina i myśli filmowej
  • JADWIGA BOCHEŃSKA – „Dziesiąta Muza” Karola Irzykowskiego
  • KAMIL STEPAN – Filmowi detektywi


VARIA:
Jak powstało pierwsze kino w Polsce. Jego dalszy rozwój w Polsce jak i Rosji Carskiej
Ze swoich wspomnień spisał Antoni Krzemiński, pierwszy operator kinowy w Polsce (fragment)
Jan Skarbek-Malczewski
Ze wspomnień weterana kinematrografii polskiej
Antoni Fertner
Podróże komiczne (fragment)
Władysław Umiński
Z krainy czarów
Julian Tuwim
Z kinematografu