Kino polskie jako kino narodowe

Tytuł:

Kino polskie jako kino narodowe

Redaktorzy:

Tadeusz Lubelski, Maciej Stroiński

Wydawca:

Ha!art

Wydanie:

Kraków 2009

Liczba stron:

392

Opis

Tom pod redakcją Tadeusza Lubelskiego i Macieja Stroińskiego wpisuje się w coraz wyraźniejszy nurt refleksji filmoznawczej dociekającej narodowej specyfiki kina, sytuującej kinematografie narodowe na tle historii, przemian społecznych, życia umysłowego czy szeroko rozumianych dziejów kultury danego narodu. W takim ujęciu, jakby wbrew tezom o „globalnej wiosce” i makdonaldyzacji kultury, kinematografia jawi się jako dokument określonego czasu i miejsca, a jednocześnie – współtwórczyni mitów, aktywna interpretatorka historii, dostarczycielka obrazów i narracji, które organizują życie wspólnoty narodowej.

Jak w książce Historia kina polskiego – wychodzącej od podobnych założeń – pisał Tadeusz Lubelski: „kino z jednej strony – dzięki swej iluzyjności – rejestruje codzienność, wygląd ludzi i przedmiotów, architekturę, obyczaj, modę, całą zmieniającą się ikonosferę, z drugiej zaś – poprzez swoje fabuły – potrafi odsłaniać korzenie narodowych mitologii. Ta jego szczególna natura sprawia, że znakomicie nadaje się ono do stawiania podobnych pytań.”

Książka składa się z trzynastu artykułów dotyczących między innymi „mitu ułańskiego”, filmowych obrazów powstania warszawskiego, reprezentacji męskości i kobiecości, ulubionych polskich komedii, współczesnego kina politycznego i narodowej specyfiki filmu dokumentalnego.

Spis treści

 • Tadeusz Lubelski: Wstęp
 • Mariola Dopartowa: Artystyczne „szkoły polskie” wobec tożsamości narodowej w XIX i XX wieku
 • Grażyna Stachówna: Ułan, dziewczyna (i koń)
 • Sebastian Jagielski: (Melo)dramaty polskości. Naród i płeć w polskim filmie patriotycznym
 • Maciej Stroiński: Naród jako wspólnota umierania: Andrzej Wajda, niemiecki idealizm i mesjański witalizm
 • Agnieszka Morstin-Popławska: Persefona czy Mała Polonia? O dziewczynce w filmach Andrzeja Wajdy
 • Martyna Olszowska: Mit Powstania Warszawskiego a polskie kino narodowe. Przypadek Kanału Andrzeja Wajdy
 • Monika Maszewska-Łupniak: Czerwień i biel w odcieniach szarości. Kino narodowe braci Różewiczów
 • Tadeusz Lubelski: Nasza komedia narodowa
 • Marta Hauschild: Pokolenia z inicjatywą i zdrada historii. Polskie filmy o szkole jako narodowa autobiografia
 • Małgorzata Smoleń: Poszukiwanie stylu narodowego w polskim filmie dokumentanym
 • Witold Mrozek: Film pamięci narodowej. Najnowsze kino polskie w dyskursie polityki historycznej
 • Monika Nahlik: Katyń w czasach popkultury
 • Joanna Zabłocka-Skorek: Polskie kino narodowe oczami licealistów