KINO STYLU ZEROWEGO. Dwadzieścia lat później

Tytuł:

KINO STYLU ZEROWEGO. Dwadzieścia lat później

Autorzy:

Mirosław Przylipiak

Wydawca:

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Wydanie:

Gdańsk, 2017

Liczba stron:

368

Opis

W niniejszej książce autor szczegółowo opisuje rozwiązania warsztatowe, które sprzyjają osiągnięciu przezroczystości stylu. Zarazem stawia pytanie, czy w kinie współczesnym, zwanym niekiedy postklasycznym, reguły stylu zerowego nadal obowiązują, a widzowie w dalszym ciągu skupiają się głównie na fabule, zdarzeniach, postaciach, czy też może pojawili się nowi odbiorcy, którzy czerpią przyjemność ze śledzenia aluzji do innych filmów oraz z gry filmową formą. Lektura tej książki pozwoli czytelnikowi w nowy sposób spojrzeć na utwory filmowe. Odbiór fabuły zostanie uzupełniony o świadomość artystycznego języka, która wzbogaca świat przeżyć widza, a zarazem decyduje o oryginalności i wartości dzieła sztuki.


„Autorowi, jako pierwszemu, powiodło się w pełni napisanie pracy, która wprowadza w nowoczesną wiedzę o kinie”.

prof. dr hab. Alicja Helman
Uniwersytet Jagielloński

„Inicjatywę wznowienia książki Kino stylu zerowego, poszerzonej o część dotyczącą kina współczesnego, uważam za ze wszech miar słuszną. Będzie to wielka pomoc dla czytelników interesujących się kinem zerowym, a także postmodernizmem. Książka porządkuje wiedzę na temat kina współczesnego, w sposób czytelny, a zarazem bardzo intrygujący wskazuje na związki między nim a poprzednimi okresami historii filmu."

prof. Ewa Mazierska-Kerr
University of Central Lancashire