Kino, władza, publiczność: kinematografia polska w latach 1944-1949

Tytuł:

Kino, władza, publiczność: kinematografia polska w latach 1944-1949

Autorzy:

Alina Madej

Wydawca:

Prasa Beskidzka

Wydanie:

Bielsko-Biała 2002

Liczba stron:

212

Opis

Książkę Aliny Madej zatytułowaną „Kino. Władza. Publiczność. Kinematografia polska w latach 1944 -1949" uważam za dzieło oryginalne, niezwykle cenne i interesujące, bo odsłaniające nieznane fragmenty historii polskiego filmu i kina, więcej, reinterpretujące wiele faktów o ustalonej — jakby się zdawało — wymowie. Doskonałym tego przykładem jest zwrócenie uwagi na przedwojenne „polskie korzenie" idei upaństwowienia kinematografii.

W moim przekonaniu, jest to także książka dla bardzo szerokiego grona odbiorców. Jej poznawcza atrakcyjność i naukowa ranga sprawiają, że chciałoby ją mieć wśród swoich tytułów każde liczące się wydawnictwo w Polsce. Przy wszystkich cechach bardzo poważnej publikacji naukowej rozprawa Aliny Madej zawiera też mnóstwo szczegółów i barwnych wątków obyczajowych dotyczących np. rozpowszechniania filmów, scenariuszy filmów nigdy nie zrealizowanych ...

Prof. dr hab. Małgorzata Hendrykowska

Spis treści

Od Autorki   7

Rozdział I
„Jest źle, ale musi być lepiej"   11

Rozdział II
Na filmowym froncie   35

Rozdział III
Wielki plan   56

Rozdział IV
Rzeczpospolita filmowa   77

Rozdział V
Dyrektorzy, cenzorzy i malkontenci   97

Rozdział VI
Szkopskie lata na filmowym ekranie   116

Rozdział VII
„Nie ma bezpartyjnych w naszym filmie"   134

Rozdział VIII
Proszę państwa do kina   156

Rozdział IX
Na tej ulicy nikt już nie mieszka   181

Wykaz skrótów   200

Bibliografia   201

Indeks nazwisk   209