Kino, władza, publiczność: kinematografia polska w latach 1944-1949

Tytuł:

Kino, władza, publiczność: kinematografia polska w latach 1944-1949

Autorzy:

Alina Madej

Wydawca:

Prasa Beskidzka

Wydanie:

Bielsko-Biała 2002

Liczba stron:

212

Opis

Książkę Aliny Madej zatytułowaną „Kino. Władza. Publiczność. Kinematografia polska w latach 1944 -1949" uważam za dzieło oryginalne, niezwykle cenne i interesujące, bo odsłaniające nieznane fragmenty historii polskiego filmu i kina, więcej, reinterpretujące wiele faktów o ustalonej — jakby się zdawało — wymowie. Doskonałym tego przykładem jest zwrócenie uwagi na przedwojenne „polskie korzenie" idei upaństwowienia kinematografii.

W moim przekonaniu, jest to także książka dla bardzo szerokiego grona odbiorców. Jej poznawcza atrakcyjność i naukowa ranga sprawiają, że chciałoby ją mieć wśród swoich tytułów każde liczące się wydawnictwo w Polsce. Przy wszystkich cechach bardzo poważnej publikacji naukowej rozprawa Aliny Madej zawiera też mnóstwo szczegółów i barwnych wątków obyczajowych dotyczących np. rozpowszechniania filmów, scenariuszy filmów nigdy nie zrealizowanych ...

Prof. dr hab. Małgorzata Hendrykowska

Spis treści

SPIS TREŚCI

Od Autorki   7

Rozdział I 
„Jest źle, ale musi być lepiej"  11

Rozdział II
Na filmowym froncie   35

Rozdział III
Wielki plan   56

Rozdział IV
Rzeczpospolita filmowa 77

Rozdział V 
Dyrektorzy, cenzorzy i malkontenci  97

Rozdział VI
Szkopskie lata na filmowym ekranie  116

Rozdział VII
„Nie ma bezpartyjnych w naszym filmie"  134

Rozdział VIII
Proszę państwa do kina  156

Rozdział IX
Na tej ulicy nikt już nie mieszka   181

Wykaz skrótów  200

Bibliografia  201

Indeks nazwisk  209