Kronika kinematografii polskiej 1895-2011

Tytuł:

Kronika kinematografii polskiej 1895-2011

Autorzy:

Małgorzata Hendrykowska

Wydawca:

Ars Nova

Wydanie:

Poznań 2012

Liczba stron:

704

Opis

W 2000 roku Wydawnictwo Ars Nova opublikowało Kronikę kinematografii polskiej 1895-1997 autorstwa prof. Małgorzaty Hendrykowskiej. Książka była pionierskim w polskim piśmiennictwie opracowaniem – zapisem w formie kroniki najważniejszych wydarzeń filmowych stulecia polskiego kina. Dwanaście lat później mamy satysfakcję oferować Czytelnikom jej drugie wydanie tego kompendium: Kronikę kinematografii polskiej 1895-2011.

Obszerny tom – 704 strony w formacie A4 – bogato ilustrowany (w tekście 737 zdjęć) obejmuje całość dziejów polskiej kinematografii włącznie ze współczesnymi – do końca 2011 roku, a więc wobec pierwszego wydania zakres znacznie rozszerzony. W tej formule kontynuuje jednak założenia przyjęte dla pierwszego wydania. Główną intencją Autorki jest więc nadal nie tylko prezentacja faktów, lecz i próba rekonstrukcji oraz przemian naszej świadomości filmowej, przedstawienia życia filmowego, zmieniającego się sposobu myślenia o filmie – również w kontekście pojawienia się nowych technologii. To także chęć przekazania, m.in. za pośrednictwem wybranych cytatów, informacji o poetyce publicystyki i krytyki filmowej, kryteriach ocen, przemianach języka refleksji nad filmem i o gustach polskiej publiczności.

Celem książki, tak jak poprzednio, nie jest wszak wyłącznie kronikarski zapis faktów. Wykorzystując różne świadectwa, dokumenty i cytaty, prof. M. Hendrykowska stara się zrekonstruować klimat, atmosferę minionych lat, odsłonić to, czego ludzie oczekiwali od kina, jakie wiązali z nim nadzieje i obawy, jak wyobrażali sobie jego zadania i funkcjonowanie społeczne. O tym wszystkim mówią nie tylko „wielkie sukcesy” czy „wielkie porażki” polskiego kina, informacje z pierwszych stron prasy filmowej, ale także fakty z pozoru mniej doniosłe listy najpopularniejszych filmów, aktorów, fragmenty dokumentów, recenzji, listów do redakcji charakterystyczne dla swoich czasów. Ważnym elementem Kroniki kinematografii polskiej jest powiązanie wydarzeń filmowych z wydarzeniami w kraju, pokazanie splotu zależności łączących kino i sztukę filmową ze sferą kultury, polityki, obyczaju, ekonomii. Kompendium uzupełnia obszerna bibliografia, obejmująca publikacje książkowe i ważniejsze artykuły dotyczące historii polskiego kina.