Kutzowisko. O twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej Kazimierza Kutza

Tytuł:

Kutzowisko. O twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej Kazimierza Kutza

Autorzy:

Andrzej Gwóźdź

Wydawca:

Książnica

Wydanie:

Katowice 2000

Liczba stron:

271

Opis

Książka ta zrodziła się z fascynacji sztuką Kazimierza Kutza i z pasji dociekania jej artystycznych, kulturowych i społecznych sensów. Ale także - i kto wie, czy nie przede wszystkim - z urzeczenia osobowością bohatera: nadzwyczaj barwną, wibrującą, nieczułą na środowiskowy sznyt, bezwzględnie gruchoczącą każdy fałsz i pozór, osobną po prostu. Dziesięciu autorów próbuje ogarnąć fenomen Kutza filmowego, teatralnego, telewizyjnego i politycznego. A zarazem wychynąć nieco poza wizerunek artysty li tylko śląskiego, ku całej rozmaitości jego artystycznych i pozaartystycznych dokonań. Oczywiście, zamierzenie podobne pozostanie tylko krokiem ku tajemnicy artysty i człowieka, nieuchwytnej w słowach, niepodatnej na poznawcze machinacje. Ale taka przecież jest cena, jaką przychodzi płacić za niepokorę wobec talentu i wścibskość w jego przyswajaniu czytelnikowi. 


Ze wstępu

Spis treści

Drogi Czytelniku…   5


Andrzej Gwóźdź, Przestrzenie estetyczne filmów Kazimierza Kutza   7

Agnieszka Ćwikiel, Ekspresje powszedniości  Wokół Milczenia Kazimierza Kutza   29

Jan  F. Lewandowski,  Szopienicka legenda  Rzecz o Soli ziemi czarnej   41

Tadeusz Lubelski, Solidarni zawróceni. Refleksy „polskiej szkoły filmowej" w filmach Kazimierza Kutza z lat dziewięćdziesiątych   57

Dorota Simonides, Paciorki śląskiego różańca  Historyczno-kulturowe zaplecze śląskich filmów Kazimierza Kutza   68

Miron Czernienko, Śląska tradycja ludowa w twórczości Kazimierza Kutza: widziane z Rosji   98

Maria Lipok-Bierwiaczonek, Śląska strona świata. Znaki, symbole, realia kulturowe w filmach Kazimierza
Kutza   127

Elżbieta Baniew icz, Między ekranem a sceną  W teatrze Kutza   147

Olga Katafiasz, „Prawda jest zawsze trudna." O sztuce teatru telewizji Kazimierza Kutza . . . 179

Wojciech Sarnowicz, Kadry z polityką w tle   201

Kazimierz Kutz, W chwilę po przeczytaniu   230


Filmografia   235

Spektakle teatralne   241

Spektakle Teatru Telewizji   250

Noty o autorach   260

Indeks nazwisk   265