Laboratorium czasu. Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa

Tytuł:

Laboratorium czasu. Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa

Autorzy:

Małgorzata Jakubowska

Wydawca:

PWSFTviT

Wydanie:

Łódź 2010

Liczba stron:

160

Opis

W moim przekonaniu autorka nie tylko w pełni oddała sprawiedliwość arcydziełu Hasa, ale także wybrała klucz interpretacyjny, pozwalający wskazać wątki, motywy i koncepcje zawarte w tym utworze od nowej strony, odkryć w nim to, co albo umykało uwadze badaczy, albo potraktowane zostało pretekstowo bądź pobieżnie. Punktem wyjścia do analizy i interpretacji jest dla autorki problem czasu. (...) 
Jest to rozprawa o dużych ambicjach intelektualnych, o czym najlepiej świadczy wpisanie głównego wywodu w liczne konteksty i bogactwo rozpatrywanej problematyki.(...) Jakubowska pisze z temperamentem i emocjonalnym zaangażowaniem przywiązując podstawowe znaczenie do literackich walorów wypowiedzi.

prof. Alicja Helman

Spis treści

WSTĘP   7

Brama bez klucza   9

I PRZYBYCIE DO SANATORIUM   11

Żyję jeszcze czy już umarłem?   13

Brama czasu   16

II SCHODZENIE W GŁĄB CZASU   21

Dzieciństwo   23

Mit Edypa?   26

Podszewka rzeczywistości   30

III CZYTANIE SCHULZA, CZYTANIE HASA   37

Manekin   39

Demiurg   47

Księga   69

IV REZERWAT CZASU   89

Labirynty i kłącza   91

Kłącza narracji   100

Wiosna — opowieść czasu i czas opowieści   103

Czas — kłącze   113

Warstwy i rozlewiska   127

V POCIĄG WIDMO   141

BIBLIOGRAFIA   156