Laboratorium czasu. Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa

Tytuł:

Laboratorium czasu. Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa

Autorzy:

Małgorzata Jakubowska

Wydawca:

PWSFTviT

Wydanie:

Łódź 2010

Liczba stron:

160

Opis

W moim przekonaniu autorka nie tylko w pełni oddała sprawiedliwość arcydziełu Hasa, ale także wybrała klucz interpretacyjny, pozwalający wskazać wątki, motywy i koncepcje zawarte w tym utworze od nowej strony, odkryć w nim to, co albo umykało uwadze badaczy, albo potraktowane zostało pretekstowo bądź pobieżnie. Punktem wyjścia do analizy i interpretacji jest dla autorki problem czasu. (...) 
Jest to rozprawa o dużych ambicjach intelektualnych, o czym najlepiej świadczy wpisanie głównego wywodu w liczne konteksty i bogactwo rozpatrywanej problematyki.(...) Jakubowska pisze z temperamentem i emocjonalnym zaangażowaniem przywiązując podstawowe znaczenie do literackich walorów wypowiedzi.

prof. Alicja Helman

Spis treści

WSTĘP 7

Brama bez klucza 9


I PRZYBYCIE DO SANATORIUM 11

Żyję jeszcze czy już umarłem? 13

Brama czasu 16


II SCHODZENIE W GŁĄB CZASU 21

Dzieciństwo 23

Mit Edypa? 26

Podszewka rzeczywistości 30


III CZYTANIE SCHULZA, CZYTANIE HASA 37

Manekin 39

Demiurg 47

Księga 69


IV REZERWAT CZASU 89

Labirynty i kłącza 91

Kłącza narracji 100

Wiosna — opowieść czasu i czas opowieści 103

Czas — kłącze 113

Warstwy i rozlewiska 127


V POCIĄG WIDMO 141


BIBLIOGRAFIA 156