Marcel Łoziński

Tytuł:

Marcel Łoziński

Autorzy:

Marek Hendrykowski

Wydawca:

Biblioteka Więzi

Wydanie:

Warszawa 2008

Liczba stron:

168

Opis

Bohater tej książki nie jest zwykłym filmowcem, jest - a r t y s t ą  d o k u m e n t u. Na całym świecie pracuje wielu renomowanych profesjonalnych dokumentalistów, którzy każdego roku kręcą niezliczone tysiące filmów dokumentalnych. Bardzo nieliczne grono tych twórców potrafi wznieść się ponad doraźne cele swoich filmów, osiągając próg sztuki. Marcel Łoziński jest jednym z nich.

Spis treści

 • Podziękowania
 • Tropi (Przedmowa Jacka Petryckiego)
 • Szkic do portretu
 • Ważne postaci
 • Dokumentalista jako ktoś Kto pyta, nie błądzi
 • Dlaczego nie fabuła?
 • Przekaz zorganizowany
 • Na drugim brzegu
 • Przeciw fikcji
 • Bez happy endu
 • Spotkanie z Urszulą Flis
 • Świat w kropli wody
 • Filmowiec przy warsztacie
 • Jak żyć
 • Dotknięcie mistrza
 • Od metonimii do metafory
 • Na skraju Europy
 • Od jednostki do osoby
 • Krajobrazy wewnętrzne
 • Czy dokument może być sztuką?
 • Poemat pisany kamerą
 • Dokument autotematyczny
 • Dwadzieścia trzy lata później
 • Wspaniały i piekielny Tomaszek, czyli Tomasz Łoziński pedagog
 • Dekalog Marcela Ł.
 • Otwarta karta
 • Bibliografia
 • Filmogragia
 • Niezrealizowane pomysły
 • Filmy i programy telewizyjne o Marcelu Łozińskim
 • Indeks