Marcel Łoziński

Tytuł:

Marcel Łoziński

Autorzy:

Marek Hendrykowski

Wydawca:

Biblioteka Więzi

Wydanie:

Warszawa 2008

Liczba stron:

168

Opis

Bohater tej książki nie jest zwykłym filmowcem, jest - a r t y s t ą  d o k u m e n t u. Na całym świecie pracuje wielu renomowanych profesjonalnych dokumentalistów, którzy każdego roku kręcą niezliczone tysiące filmów dokumentalnych. Bardzo nieliczne grono tych twórców potrafi wznieść się ponad doraźne cele swoich filmów, osiągając próg sztuki. Marcel Łoziński jest jednym z nich.

Spis treści

Podziękowania

Tropi (Przedmowa Jacka Petryckiego)

Szkic do portretu

Ważne postaci

Dokumentalista jako ktoś Kto pyta, nie błądzi

Dlaczego nie fabuła?

Przekaz zorganizowany

Na drugim brzegu

Przeciw fikcji

Bez happy endu

Spotkanie z Urszulą Flis

Świat w kropli wody

Filmowiec przy warsztacie

Jak żyć

Dotknięcie mistrza

Od metonimii do metafory

Na skraju Europy

Od jednostki do osoby

Krajobrazy wewnętrzne

Czy dokument może być sztuką?

Poemat pisany kamerą

Dokument autotematyczny

Dwadzieścia trzy lata później

Wspaniały i piekielny Tomaszek, czyli Tomasz Łoziński pedagog

Dekalog Marcela Ł.

Otwarta karta

Bibliografia

Filmogragia

Niezrealizowane pomysły

Filmy i programy telewizyjne o Marcelu Łozińskim

Indeks